Lietuva už 110 mln. eurų perka norvegiškas NASAMS raketas
Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ro­je prie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gruo­dį Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų va­das pul­ki­nin­kas Dai­nius Gu­zas ir Nor­ve­gi­jos Ka­ra­lys­tės gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos Gy­ny­bos re­sur­sų agen­tū­ros su­tar­čių vyk­dy­mo de­par­ta­men­to va­do­vas Ei­vind Fag­ge pa­si­ra­šė tech­ni­nį su­si­ta­ri­mą dėl ant­že­mi­nės vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mos NA­SAMS ko­vi­nių ir mo­ko­mų­jų ra­ke­tų įsi­gi­ji­mo iš Nor­ve­gi­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos.

„Šis papildomas susitarimas dar vienu žingsniu priartina vidutinio nuotolio oro gynybos sistemos NASAMS Lietuvos kariuomenėje įgyvendinimą. Tai vienas strategiškai svarbiausių įsigijimų, stiprinantis oro erdvės gynybą, bei efektyvi atgrasymo priemonė, neleisianti saugiai jaustis jokiam agresoriui mūsų oro erdvėje“, – pranešime spaudai sakė plk. D. Guzas.

„Oro gynyba yra vienas svarbiausių krašto gynybos elementų, kurio stiprinimui Lietuvoje pastaruoju metu skiriamas didelis dėmesys, todėl Gynybos resursų agentūros pastangomis buvo susitarta su Norvegijos gynybos ministerija dėl papildomų raketų įsigijimo itin palankiomis sąlygomis“, – pabrėžia įsigijimo projektą įgyvendinančios Gynybos resursų agentūros vyr. patarėjas plk. Valdas Šiaučiulis.

Pagal Krašto apsaugos ministerijos ir NASAMS gamintojos Norvegijos kompanijos „Kongsberg“ 2017 m. spalio 26 d. pasirašytą sutartį Lietuvos įsigyjama sistema yra nauja, išskyrus naudotus raketų paleidiklius, įsigytus iš Norvegijos kariuomenės, kurie šiuo metu yra modernizuojami. Iš Norvegijos įsigyjamoje sistemoje naudojamos amerikietiškos AMRAAM priešlėktuvinės raketos, galinčios sunaikinti priešiškus orlaivius ar raketas keliasdešimties kilometrų atstumu.

KAM nuotrauka

„Taip pat didelį dėmesį skiriame būsimų šios sistemos naudotojų – Lietuvos karinių oro pajėgų karių apmokymui kaip valdyti ir prižiūrėti šią oro erdvės gynybos sistemą, todėl susitarėme su Norvegijos karinėmis oro pajėgomis dėl mūsų karių apmokymų ir bendrų pratybų“, – sako Gynybos resursų agentūros direktoriaus pavaduotojas sistemoms pulkininkas leitenantas Jurijus Gvozdas.

Planuojama, kad iki 2021 metų visos priemonės jau bus pasiekusios Lietuvą, apmokytas personalas, o visi komponentai bus integruoti į vieningą sistemą, gebančią vykdyti oro gynybos užduotis: stebėti ir kontroliuoti oro erdvę, įspėti padalinius apie oro grėsmes ir naikinti taikinius. NASAMS sistemomis bus apginkluotas Lietuvos karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas ir jos gali būti greitai perdislokuotos į bet kurią vietą Lietuvoje ar NATO operacijos rajoną.

Preliminari įsigyjamos sistemos NASAMS projekto – įrangos dviem oro gynybos baterijoms, logistinio sistemos palaikymo paketo ir mokymų sistemos operatoriams bei priežiūros specialistams – vertė yra apie 110 mln. eurų.

Šiais metais įkurta Gynybos resursų agentūra prie KAM yra atsakinga už krašto apsaugos sistemos pirkimus, taip pat ir strateginių krašto apsaugos sistemos ginkluotės projektų įgyvendinimą.