Lietuva Ukrainai ruošiasi perduoti amunicijos už 255 tūkst. eurų
Vy­riau­sy­bė at­ei­nan­čią sa­vai­tę svars­tys per­duo­ti Ukrai­nai Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ne­nau­do­ja­mus šaud­me­nis, ku­rių bend­ra ver­tė – 255 tūkst. eu­rų.

Daugiau nei milijonas šaudmenų tinkami sovietinės gamybos „Kalašnikov“ automatams. Pažadą perduoti daugiau amunicijos Ukrainai pernai gruodį davė prezidentė Dalia Grybauskaitė, kai viešėjo Kijeve.

Lietuva jau anksčiau yra perdavusi Ukrainai šovinių, kai kurių ginklų ir ginkluotės elementų. Pirmą kartą tokia siunta Ukrainą pasiekė 2014 metais, kai Rusija aneksavo Krymo pusiasalį ir pradėjo remti separatistus rytinėje šalies dalyje.

Lietuva nuo 2014 metų Ukrainai yra skyrusi paramos už keletą milijonų eurų.