Lietuva turės naują SOP vadą
Penk­ta­die­nį pa­si­keis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų (SOP) va­das, juo taps pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Min­dau­gas Ma­žo­nas.

Karininkas šiose pareigose pakeis dabartinį SOP vadą pulkininką Modestą Petrauską, BNS sakė Krašto apsaugos ministerijos atstovė spaudai Asta Galdikaitė.

Pasak jos, M. Mažonas ir anksčiau tarnavo šiose pajėgose.

Detalesnę informaciją apie karininką ministerija žada pateikti po penktadienį įvyksiančios SOP vado pasikeitimo ceremonijos, ji bus nevieša.

Dabartinis SOP vadas M. Petrauskas skiriamas Lietuvos kariniu atstovu prie NATO ir Europos Sąjungos, jam penktadienį bus suteiktas brigados generolo laipsnis.

Specialiųjų operacijų pajėgas sudaro keturi padaliniai – Ypatingosios paskirties tarnyba, Vytauto Didžiojo jėgerių batalionas, Kovinių narų tarnybą bei Mokymo ir kovinės paramos centras.

Pajėgose tarnaujančių karių skaičius yra neskelbiamas.

SOP kariai tarnauja tarptautinėse misijose Afganistane ir Ukrainoje, kur apmoko vietines pajėgas.