Lietuva pirks amerikietiškus šarvuotus visureigius
Pla­nuo­ja­mi įsi­gy­ti ame­ri­kie­tiš­ki šar­vuo­ti vi­su­rei­giai Lie­tu­vai kai­nuos apie 100 mln. eu­rų, o su­tar­tį pla­nuo­ja­ma pa­si­ra­šy­ti vė­liau­siai 2020 me­tais, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

„Šiuo metu yra baigiamos derinti specifikacijos, tai yra kokia bus ginkluotė šalia paties šarvuočio bazės. Link galutinių sprendimų žadama judėti kitais metais arba dar kitais metais“, – žurnalistams sakė R. Karoblis.

„Tai yra numatyta apie 100 mln. eurų“, – pridūrė jis.

Lietuva planuoja iš JAV vyriausybės įsigyti iki 200 šarvuotų visureigių JLTV (angl. Joint Light Tactical Vehicle), kuriuos pagamins kompanija „Oshkosh Defence“.

Kovinės paramos ir bendrosios paskirties šarvuoti visureigiai būtų skirti įvairiems Lietuvos kariuomenės vienetams. Anot Krašto apsaugos ministerijos, šarvuotų visureigių trūkumas Lietuvoje atsirado dėl esamų mašinų susidėvėjimo ir didėjant jų poreikiui.

Šiuo metu Lietuvos kariuomenėje naudojami HMMWV ir Toyota „Land Cruiser 200“ šarvuoti visureigiai.