Lietuva kaimynei Latvijai padeda gesinti gaisrą
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis Mi-8 su įgu­la ir gais­rų ge­si­ni­mo sis­te­ma „Bam­bi Buc­ket“ nuo tre­čia­die­nio, lie­pos 18 d., va­ka­ro tal­ki­na Lat­vi­jos ins­ti­tu­ci­joms ko­vo­je su miš­ko ir dur­py­no gais­ru Lat­vi­jos va­ka­ri­nė­je da­ly­je. Pa­gal po­rei­kį, par­ama Lat­vi­jai bus tę­sia­ma ir ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis.

Sprendimą skirti Karinių oro pajėgų sraigtasparnį su įgula ir specialia įranga gaisrų gesinimui trečiadienį vakare priėmė krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, reaguojant į oficialų Latvijos prašymą, rašoma pranešime spaudai.

Iki vidurnakčio padėjusi Valdgalės apylinkėse gesinti gaisrą Lietuvos Mi-8 įgula buvo grįžusi į Šiaulių Aviacijos bazę poilsiui ir techniniam aptarnavimui, ir nuo ketvirtadienio ryto vėl tęsia paramą Latvijoje.

Taupant laiką ir resursus, Latvijos karinės oro pajėgos skiria kurą Lietuvos sraigtasparniui, todėl Lietuvos orlaivio įgulai nėra būtinybės grįžti pildyti kuro į Lietuvą.

Lietuvos karinių oro pajėgų sraigtasparnis Mi-8 yra aprūpintas „Bambi Bucket“ tipo vandens paėmimo įranga, kurios pagalba vienu kartu galima pasemti daugiau nei 2,5 tūkst. litrų vandens.

Gaisras Valdgalės apylinkėse Talsų savivaldybėje yra apėmęs maždaug 100 hektarų plotą. Kovoje su gaisru Latvijos ugniagesiams talkina 2 Latvijos karinių oro pajėgų sraigtasparniai, miškininkai ir vietos verslas. Dėl miško gaisro dūmų evakuoti netoliese esančio Stikli kaimo gyventojai.