Lietuva ir Izraelis bendradarbiaus kibernetinio saugumo srityje
Lie­tu­va ir Iz­rae­lis Tel Avi­ve pa­si­ra­šė ke­ti­ni­mų pro­to­ko­lą dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo sri­ty­je, pir­ma­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Abi šalys sutarė keistis informacija ir duomenimis apie kibernetinius incidentus bei atakas, rengti dvišalius kibernetinio saugumo institucijų ekspertų susitikimus.

„Lietuvą ir Izraelį sieja bendri strateginiai tikslai ir bendras suvokimas, kad šalių partnerystė kibernetinio saugumo srityje yra abipusiai naudinga kovoje su kenkėjiška veikla kibernetinėje erdvėje“, – sako protokolą pasirašęs krašto apsaugos viceministras Edvinas Kerza.

Pasak ministerijos, šis ketinimų protokolas yra pirmasis žingsnis stiprinant Krašto apsaugos ministerijos ir Izraelio nacionalinio kibernetinio direktorato bendradarbiavimą.

Krašto apsaugos viceministras Izraelyje lankosi kartu su Lietuvos ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio vadovaujama delegacija.

Vizito metu taip pat planuojami susitikimai su Izraelio valdžios atstovais ir dalyvavimas tarptautinėje kibernetinio saugumo konferencijoje „CyberTech“.