Libijos sostinės prieigose vyksta mūšiai
Jung­ti­nių Tau­tų re­mia­mos Li­bi­jos vy­riau­sy­bės va­do­vas Faye­zas al-Sar­ra­jas po ka­ri­nės at­akos prieš Tri­po­lį sa­vo prieš­inin­ką Li­bi­jos na­cio­na­li­nės ar­mi­jos (LNA) va­dą mar­ša­lą Kha­li­fą Haf­ta­rą ap­kal­ti­no iš­da­vys­te ir par­eiš­kė, kad LNA su­lauks rim­to pa­sip­rie­ši­ni­mo.

Libijos kariuomenės vadui ištikimos pajėgos tęsią savo antpuolį, nepaisydamos tarptautinės bendruomenės raginimų jį nutraukti.

Per televiziją transliuotoje kalboje F. al-Sarrajas pareiškė, kad šalyje didėja pilietinio „karo be laimėtojo“ grėsmė.

„Mes ištiesėme rankas link taikos, tačiau po Kh. Haftaro pajėgų įvykdytos agresijos ... jis sulauks nieko kito, bet jėgos ir tvirtybės“, – pareiškė Libijos premjeras.

Anksčiau šią savaitę Kh. Haftaras paskelbė apie LNA puolimą prieš sostinę Tripolį. Įsakymas dėl operacijos „Tripolis“ nuskambėjo per kreipimąsi į karius.

Savo ruožtu JAV pajėgų Afrikoje štabas (AFRICOM) dėl suaktyvėjusių kovų Libijoje laikinai atitraukė kai kurias savo pajėgas iš šios šalies.

„Dėl padidėjusių neramumų Libijoje JAV pajėgų kontingentas, remiantis JAV pajėgas Afrikoje, dėl saugumo sąlygų laikinai perkeltas iš šalies“, – nurodoma pareiškime. Jame nedetalizuojama, kiek karių buvo atitraukta iš Libijos.

Kh. Haftaro kovotojų artėjimą prie sostinės sulėtino F. al– Sarrajui ištikimos pajėgos. Šeštadienį jos už maždaug 50 kilometrų į pietus nuo Tripolio surengė antskrydžių prieš LNA.

LNA pažadėjo imtis atsakomųjų veiksmų.

Ragina sustoti

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Kh. Haftaro vadovaujamas pajėgas penktadienį paragino sustabdyti savo žygį į Tripolį ir perspėjo, kad šie kariniai veiksmai kelia pavojų šalies stabilumui.

LNA vadovaujantis Kh. Haftaras ketvirtadienį pradėjo puolimą, siekdamas užimti sostinę, kontroliuojamą JT pripažįstamos vienybės vyriausybės ir įvairių kovotojų grupių.

Saugumo Taryba „ragina LNA pajėgas sustabdyti bet kokį karinį judėjimą“, po pasitarimo už uždarų durų žurnalistams sakė Vokietijos ambasadorius prie JT Christophas Heusgenas, kurio šalis šiuo metu vadovauja JT aukščiausiajai institucijai.

„Saugumo Tarybos narės išreiškė gilų susirūpinimą dėl karinės veiklos netoli Tripolio, keliančios pavojų Libijos stabilumui, JT galimybėms tarpininkauti ir šios krizės visokeriopam politiniam sprendiniui“, – sakė jis.

Raginimą Kh. Haftarui sustabdyti savo puolimą vienbalsiai parėmė Tarybos narės, įskaitant Rusiją, palaikančią LNA vadą.

Anksčiau penktadienį į pietus nuo Tripolio įvyko ginkluotų susirėmimų tarp Kh. Haftarui ištikimų pajėgų ir vyriausybę palaikančio aljanso kovotojų, todėl buvo nuogąstaujama, kad miestas gali būti šturmuojamas.

Saugumo Taryba pareiškė ketinanti „patraukti atsakomybėn atsakinguosius už tolesnį konfliktą“, nurodė Ch. Heusgenas.

JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, anksčiau Bengazyje susitikęs su Kh. Haftaru , išreiškė viltį, kad „kruvinos konfrontacijos“ pavyks išvengti.