Lenkijos karinės oro pajėgos Baltijos šalyse patruliuos su naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se va­do­va­vi­mą NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vės mi­si­jai pe­rė­mė Len­ki­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos pa­tru­liuo­sian­čios su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“. Sim­bo­li­nį rak­tą jiems per­da­vė ke­tu­ris mė­ne­sius NA­TO ry­ti­nes oro erd­vės sie­nas sau­go­ję Bel­gi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai taip pat su nai­kin­tu­vais F-16. Šią mi­si­ją iš Es­ti­jos su­stip­ri­na Vo­kie­ti­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos su pen­kiais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

NATO Oro pajėgų vadas generolas Todas Woltersas padėkojo Lietuvai už sklandžiai teikiamą priimančios šalies paramą jau 15 metus vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse ir pabrėžė, kad „beveik 70 metų NATO užtikrinant kolektyvinį saugumą transatlantinėje erdvėje, NATO Oro pajėgos visus šiuos dešimtmečius buvo ir yra vienas iš svarbiausių veiksnių užtikrinant visų Aljanso narių gynybą, atgrasymą ir saugumą“.

Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis padėkojo gen. T. Woltersui už indėlį stiprinant Aljanso oro pajėgas ir gerinant atgrasymą bei gynybą Baltijos regione ir įteikė generolui apdovanojimą – Krašto apsaugos sistemos lygmens medalį „Už nuopelnus“.

NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių vienetų pasikeitimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Gynybos štabo viršininkas generolas majoras Vitalijus Vaikšnoras, NATO Oro pajėgų vado pavaduotojas brigados generolas Slawomiras Zakowskis, kiti krašto apsaugos ministerijos, kariuomenės atstovai.

Lenkijos pilotai su naikintuvais F-16 Šiauliuose nusileido gruodžio 29 d. Tai aštuntasis kartas, kai Lenkijos karinių oro pajėgų kariai dalyvauja NATO oro policijos misijoje Baltijos valstybėse. Lenkijos karinės oro pajėgos patruliavimą Baltijos šalyse pradėjo 2005 m. su naikintuvais MiG-29 „Fulcrum“, vėliau vykdė su naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“. Lenkija yra viena aktyviausių NATO Oro policijos misijoje Baltijos šalyse dalyvaujančių šalių ir ketina toliau dalyvauti šioje misijoje ir 2020 metais.

Belgija buvo pirmoji NATO šalis 2004 m. kovo 29 d. atsiuntusi į Lietuvą naikintuvus F-16 „Fighting Falcon“ ir pradėjusi NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse. Nuo tada Belgijos Karalystės karinių oro pajėgų kariai Baltijos šalių oro erdvę saugojo aštuonis kartus.

NATO oro policijos misiją Estijoje sustiprinančios Vokietijos karinės oro pajėgos su keturiais naikintuvais „Eurofighter Typhoon“ rytines NATO oro erdvės sienas saugoja jau devintą kartą.

NATO oro policijos misija savo naikintuvų neturinčiose Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 metų, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo Aljanso narėmis. Nuo to laiko šią oro policijos misiją vykdė jau 17 šalių. Baltijos šalių oro erdvė saugoma nepertraukiamai 24 val.

2018 m. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse

Taip pat NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse 2018 m. vykdė Danijos, Portugalijos ir Belgijos karinių oro pajėgų kontingentai. Prieš ketverius metus, Rusijai aneksavus Krymą ir sustiprinus šią NATO oro policijos misiją Baltijos regione, 2018 m. prisijungė Ispanijos, Prancūzijos ir Vokietijos kariai.

Nuo metų pradžios keturių mėnesių rotacijai atvykę Danijos karinių oro pajėgų kariai Baltijos šalių oro erdvę saugojo jau šeštą kartą. Jie patruliavo su keturiais naikintuvais F-16 „Fighting Falcon“.

47-ajai NATO oro policijos misijos rotacijai vadovavusi Portugalija Baltijos šalių erdvėje patruliavo taip pat su keturiais naikintuvais F-16. Šią misiją sustiprinusi Ispanija į Šiaulius atsiuntė šešis naikintuvus „Eurofighter Typhoon“, o Prancūzija į Estijos oro bazę Amaryje – keturis naikintuvus „Mirage“ 2000–5.

Portugalijos karinių oro pajėgų kariai NATO oro policijoje Baltijos valstybėse dalyvavo ketvirtą kartą, Ispanijos – 5, o Prancūzijos – 7 kartą.