Lenkijoje prasideda NATO pratybos „Anakonda-2018“
Len­ki­jo­je tre­čia­die­nį pra­si­de­da pir­mas di­de­lių NA­TO pra­ty­bų „A­na­kon­da-2018“ eta­pas, pra­ne­ša­ma in­ter­ne­to por­ta­le Ana­kon­da.do.wp.mil.pl.

Pagrindinė pratybų fazė sudaryta iš dviejų etapų: lapkričio 7–16 dienomis vyksiančių pratybų (LIVEX) ir nuo lapkričio 26-osios iki gruodžio 6-osios vyksiančių vadaviečių pratybų (CPX).

Jose dalyvaus kariškiai iš 10 NATO šalių ir Aljanso vadovavimo struktūros.

Pratybos vyks Lenkijos ir Baltijos šalių poligonuose, tarptautinėje oro erdvėje ir Baltijos jūros akvatorijoje.

Pajėgų permetimas dalyvauti pratybose prasidėjo dar rugsėjo mėnesį.

Pratybų metu bus tobulinama karinių valdymo struktūrų sąveika su civiliniais organais ir atskirais NATO vadovavimo struktūrų elementais.