Lenkijoje per eismo nelaimę sužeisti septyni JAV pajėgų kariai
Len­ki­jos po­li­ci­ja pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad ša­lies piet­va­ka­ri­nė­je da­ly­je nu­va­žia­vus nuo ke­lio ir ap­vir­tus fur­go­nui, bu­vo su­žeis­ti sep­ty­ni JAV ka­riai, du iš jų – su­nkiai.

Žaganio miestelio policijos atstovė Anna Kublik-Rosciszewska informavo, kad incidentas įvyko sekmadienio popietę kelyje A18 netoli Tšebieno, kariams važiuojant į misiją Vroclavo kryptimi.

Pasak jos, šeši sužeisti kariai buvo paguldyti į ligoninę, du iš jų – rimtos būklės. Septintajam kariui medicininė pagalba buvo suteikta nelaimės vietoje.

Amerikiečių kariai tarnauja Lenkijoje, NATO aljansui stiprinant savo rytinio sparno gynybą dėl Rusijos agresijos grėsmės.