Lenkija už JAV kariuomenės dislokavimą siūlo 2 mlrd. dolerių
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas  an­tra­die­nį par­eiš­kė rim­tai svars­tan­tis Len­ki­jos pra­šy­mą nuo­lat dis­lo­kuo­ti ame­ri­kie­čių ka­rius šio­je stra­te­giš­kai svar­bio­je ša­ly­je Eu­ro­pos ry­ti­nia­me flan­ge.

Per bendrą spaudos konferenciją su Lenkijos vadovu Andrzejimu Duda Baltuosiuose rūmuose D. Trumpas sakė, kad Varšuva siūlo Vašingtonui mažiausiai 2 mlrd. JAV dolerių, kad padėtų padengti bazės išlaidas.

„Prezidentas pasiūlė mums gerokai daugiau nei 2 mlrd. JAV dolerių, kad tai būtų padaryta, todėl svarstome tai“, – sakė D. Trumpas.

„Svarstome tai atsižvelgdami į kelis aspektus: svarbiausia – karinė abiejų šalių apsauga, tada – išlaidos“, – aiškino prezidentas.

„Svarstome tai labai rimtai, – kiek anksčiau sakė D. Trumpas. – Jei jie pasirengę tai padaryti (sumokėti), žinoma, kalbėsimės apie tai“.

Per spaudos konferenciją A. Duda sakė, kad NATO narė Lenkija nori, jog šalyje būtų įkurta „Amerikos nuolatinė bazė“. Jis pajuokavo, kad bazė galėtų būti pavadinta Trumpo fortu.

Gynybos sekretorius Jimas Mattisas savo ruožtu gyrė Lenkiją už didinamas išlaidas gynybai, tačiau pabrėžė, jog kol kas joks sprendimas dėl nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo dar nepriimtas.