Lenkija ketina įsigyti amerikietiškų naikintuvų F-35
Len­ki­jos vy­riau­sy­bė pra­dė­jo de­ry­bas su JAV dėl ga­li­my­bės įsi­gy­ti mo­der­nių nai­kin­tu­vų F-35, vi­suo­me­ni­nis ra­di­jas an­tra­die­nį ci­ta­vo pre­zi­den­tą Andr­ze­jų Du­dą.

Lenkijos, pirmadienį minėjusios įstojimo į NATO 20-ąsias metines, vadovas sakė Ščecino radijui, kad valdantysis „Suvienytosios dešinės“ aljansas ginkluotųjų pajėgų modernizaciją laiko itin svarbiu uždaviniu, nors ir reikalaujančiu daug laiko bei didžiulių lėšų. Šias pastangas apsunkina nepakankamas dėmesys kariuomenei ankstesniais metais, pabrėžė A. Duda.

Prezidentas pridūrė, kad Varšuva jau pasirašė sutartis dėl amerikietiškų reaktyvinių salvinės ugnies sistemų HIMARS ir oro erdvės gynybos sistemų „Patriot“ pirkimo, taip pat priėmė įstatymą, numatantį, kad šalies gynybos išlaidos iki 2030 metų bus padidintos iki 2,5 procento bendrojo vidaus produkto.

NATO rekomenduoja, kad jos narės gynybai skirtų bent 2 proc. savo BVP.