Lenkai derasi dėl nuolatinio amerikiečių karių dislokavimo
Va­šing­to­ne su­reng­tas pir­mas Len­ki­jos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų dar­bo gru­pių su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me ap­tar­ta nuo­la­ti­nės ame­ri­kie­čių ka­ri­nės ba­zės įkū­ri­mo Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je ga­li­my­bės.

Apie amerikiečių karinės bazės įkūrimą Lenkijos gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas kalbėjosi Pentagone ir Kongrese. Jungtinių Valstijų pajėgos dislokuojamos Lenkijos teritorijoje nuo pernai, šiuo metu yra 3 tūkst. amerikiečių karių, bet jie siunčiami pagal rotaciją.

Prezidentas Andrzejus Duda galimybes kurti amerikiečių karinę bazės Lenkijoje turėtų aptarti su Donaldu Trumpu, kai kitą antradienį lankysis Baltuosiuose rūmuose.

„Pateikiau argumentų, kokios teigiamos įtakos nuolatinis Amerikos karių dislokavimas Lenkijoje turėtų ne tik Lenkijos, bet visų sąjungininkų Europoje saugumui. Priminiau, kad esame ne tik saugumo vartotojai, bet ir gausiname Lenkijos kariuomenę, ginkluojame modernia technika. Esame aktyvūs NATO nariai, mūsų karių yra Rumunijoje, Latvijoje, Afganistane, Kosove, Irake. Šiuos argumentus amerikiečiai įvertino. Pentagone pradėjome derybas dėl nuolatinio Amerikos karių dislokavimo Lenkijoje detalių“, – kalbėjo Lenkijos gynybos ministras M. Blaszczakas.