Latvijoje – NATO pratybos
Lat­vi­jos Ada­žių po­li­go­ne pir­ma­die­nį pra­de­da­mos ka­ri­nės pra­ty­bos „I­ron Spread 2019“, ku­rio­se da­ly­vau­ja Bal­ti­jos ša­ly­se dis­lo­kuo­tų NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ka­riai ir ka­ri­nė tech­ni­ka, pra­ne­šė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

Šių mokymų tikslas – stiprinti sąjungininkų pajėgų sąveiką ir suderinamumą. Per manevrus taip pat bus surengtos tankų šaudymo koviniais šaudmenimis pratybos; jose dalyvaus 14 tankų „Leopard“, „Challenger“ ir PT-91.

Daugiašalės pratybos, kuriose dalyvauja Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje dislokuotos Aljanso priešakinių pajėgų kovinės grupės, buvo pradėtos 2018 metų spalį.

Sprendimas dislokuoti Baltijos šalyse ir Lenkijoje daugiašalį NATO priešakinių pajėgų batalioną buvo priimtas per 2016 metais Varšuvoje vykusį Aljanso viršūnių susitikimą, reaguojant į Rusijos vaidmenį Ukrainos krizėje.