Latvijoje lapkritį vyks tarptautinės karinės pratybos
Lat­vi­jo­je lap­kri­čio 7–16 die­no­mis pla­nuo­ja­ma su­reng­ti di­de­lio mas­to tarp­tau­ti­nius ka­ri­nius mo­ky­mus „A­na­kon­da 18“.

Šiose divizijų lygmens taktinėse pratybose ketina dalyvauti JAV, Estijos, Lietuvos, Lenkijos, pačios Latvijos ir kai kurių kitų NATO valstybių narių kariuomenių padaliniai.

Numatomų manevrų tikslas yra tobulinti NATO vadaviečių ir regioninių pajėgų bendradarbiavimą vykdant taktines operacijas.

Planuojama, kad mokymuose dalyvaus per 500 užsienio karių.

Be to, nuo rugpjūčio 20-osios iki rugsėjo 2-osios Latvijoje planuojama organizuoti bendras nacionalinių ir užsienio pajėgų pratybas „Simple Strike 18“, kuriose taip pat ruošiasi dalyvauti Baltijos šalių, JAV ir kitų NATO valstybių kariai.