Latvijoje atidaromas NATO šiaurinių pajėgų štabas
Da­ni­jos, Es­ti­jos ir Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­trai penk­ta­die­nį ruo­šia­si ati­da­ry­ti Lat­vi­jo­je nau­ją NA­TO šiau­ri­nia­me flan­ge dis­lo­kuo­tų pa­jė­gų šta­bą.

Ministrai Clausas Hjortas, Juri Luikas ir Artis Pabrikas vasario 14 dieną pasirašė memorandumą dėl Tarptautinės šiaurinės divizijos (MND-N) štabo įkūrimo Adažių rajone.

Anot Estijos gynybos ministerijos, šis objektas bus naujos Aljanso divizijos bazė, per kurią regiono pajėgos palaikys ryšius su Aljanso vadovybe.

MND-N būstinė planuos ir prižiūrės karines operacijas, integruos ir mokys regione dislokuotas NATO pajėgas.

Taikos metu pagrindinė štabo veikla bus vykdoma Adažiuose, o papildoma – Danijos Karupo miestelyje.

Naujosioms pajėgoms iš pradžių vadovaus vienas Danijos generolas majoras.

Be štabui vadovaujančių valstybių – Danijos, Estijos ir Latvijos – prie jo veiklos prisidės ir kitos NATO narės, visų pirma tos, kurių pajėgos dislokuotos Baltijos regione.