L. Linkevičius: dialogo su Rusija nepakanka, reikia imtis veiksmų Juodojoje jūroje
Su NA­TO ša­lių už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais ket­vir­ta­die­nį su­si­ti­kęs Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas Li­nas Lin­ke­vi­čius par­eiš­kė, kad Al­jan­sas tu­ri im­tis veiks­mų prieš Ru­si­ją Juo­do­sios jū­ros re­gio­ne.

Aljansui svarstant, kaip atsakyti į Rusijos veiksmus Rytų Europoje, L. Linkevičius paragino paremti Maskvos agresiją patiriančias šalis.

„Karinė agresija Rytų Ukrainoje, Krymo aneksija ir militarizacija, dalies Sakartvelo teritorijos okupacija, laivybos laisvės varžymas Juodojoje ir Azovo jūroje yra dalis Rusijos strategijos ardyti Europos saugumo architektūrą. Turime skirti papildomą dėmesį Juodosios jūros saugumui ir paremti Rusijos agresiją patiriančias šalis“, – pranešime cituojamas ministras.

Jis tvirtino, kad „vien dialogo su Rusija akivaizdžiai nepakanka“, nes Maskva tęsia agresyvią politiką ir kitose šalyse, tokiose kaip Sirija ar Venesuela.

„Tarptautinės teisės pažeidimai privalo turėti aiškias pasekmes ir kainą“, – kalbėjo L. Linkevičius.

Susitikimo metu NATO šalių ministrai priėmė saugumui Juodosios jūros regione skirtų priemonių paketą, Aljanso teigimu, suteiksiantį Gruzijai ir Ukrainai didesnę paramą.

JAV ambasadorė prie NATO Bailey Hutchison (Beili Hačison) teigė, kad priemonės leis Ukrainos laiviams saugiai plaukti Kerčės sąsiauriu, kur praėjusį lapkritį Rusija apšaudė kelis laivus ir nelaisvėn paėmė jų įgulas.

Diplomatė taip pat sakė, jog NATO į regioną pasiųs daugiau karinių laivų.

Rusija sukritikavo Aljanso planus ir teigia, kad jie tik „padidins karinę riziką“ regione.

Ministrų susitikime taip pat aptartas JAV ir Rusijos sudarytos Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų (INF) sutarties likimas.

Apkaltinęs Rusiją vidutinio nuotolio balistines raketas draudžiančios sutarties pažeidimais, Vašingtonas paskelbė pasitraukiantis iš šio Šaltojo karo laikų susitarimo. Maskva taip pat paskelbė įšaldanti savo dalyvavimą.

L. Linkevičius teigė, kad sutarties pažeidimas yra strateginės reikšmės iššūkis, o NATO imsis visų reikiamų priemonių kolektyvinės gynybos ir atgrasymo patikimumui užtikrinti.

NATO šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas vyksta Vašingtone