KU prisieks nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai
Spa­lio 5 d. Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to aikš­tė­je vyks Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no nuo­la­ti­nės pri­va­lo­mo­sios pra­di­nės ka­ro tar­ny­bos ka­rių iš­kil­min­ga prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja, ku­rio­je Lie­tu­vos Res­pub­li­kai pri­sieks 460 prieš dvi sa­vai­tes tar­ny­bą pra­dė­ju­sių šauk­ti­nių.

Į Klaipėdos universiteto aikštę nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai atžygiuos iš savo nuolatinės dislokacijos vietos Butigeidžio dragūnų batalione. Priesaiką duosiančius karius pagal kariuomenės tradicijas palaimins Klaipėdos įgulos kapelionas komandoras leitenantas Remigijus Monstvilas, rašoma pranešime spaudai.

Ceremonijos vieta Klaipėdos universiteto erdvėje pasirinkta neatsitiktinai – tai batalionui istoriškai svarbi vieta. Čia ilgą laiką buvo įsikūrusios kareivinės, kuriose nuo 1923 m. iki 1934 m. buvo dislokuotas 7-asis pėstininkų Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulkas, buvusioje pulko rikiuočių aikštės vietoje skambėjo karinės komandos ir maršai, buvo duodamos karinės priesaikos.

Taip pat renginio metu minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo 100-metį, dragūnai kartu su akademine bendruomene pasodins Šimtmečio ąžuolą, kuris bus pavadintas „Santarvės medžiu“.

Renginyje dalyvaus Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos universiteto atstovai, statutinių organizacijų vadovai, kiti garbingi svečiai. Priesaikos ceremoniją kviečiami stebėti karių artimieji, draugai, klaipėdiečiai, Klaipėdos universiteto studentai, miesto svečiai.