Kryme – dar daugiau rusiškų raketų
Ru­si­ja dis­lo­ka­vo Mask­vos anek­suo­to Kry­mo šiau­ri­nia­me mies­te Džan­ko­ju­je, esan­čia­me ne­to­li fak­ti­nės sie­nos su Ukrai­na, ket­vir­tą­jį oro erd­vės gy­ny­bos sis­te­mų S-400 di­vi­zio­ną, pa­skel­bė Juo­do­sios jū­ros ka­ri­nis lai­vy­nas.

„Šiandien Džankojuje... zenitinių raketų kompleksus S-400 „Triumf“ prižiūrinčios pajėgos pradėjo vykdyti Krymo oro erdvės gynybos kovinį budėjimą“, – naujienų agentūrai „Interfax“ pranešė laivyno atstovas spaudai Aleksejus Ruliovas.

Pasak jo, šios pajėgos vietoje atliko pasirengimo darbus ir pradėjo sekti taikinius.

Džankojus yra apytiksliai už 30 km nuo faktinės sienos su Ukraina.