Krašto apsaugos ministras: „Partnerystė su JAV gynybos srityje tik stiprėja“
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis su­si­ti­ko su Vil­niu­je vie­šė­ju­sia   Ame­ri­kos am­ba­sa­do­rių ta­ry­bos (angl. Coun­cil of Ame­ri­can Am­bas­sa­dors) de­le­ga­ci­ja. 

Susitikime aptarti regiono saugumo klausimai, Lietuvos pastangos stiprinti regioninį bei nacionalinį saugumą, JAV vaidmuo regione, kalbėta JAV ir Lietuvos bendradarbiavimo gynybos srityje klausimais, pranešė Krašto apsaugos ministerija.

„Su JAV visuomet turėjome tvirtą ir produktyvią partnerystę. Esame sąjungininkai daugelyje sričių ir ši partnerystės tik tvirtėja“, – susitikime pabrėžė krašto apsaugos ministras R. Karoblis.

JAV yra Lietuvos strateginė partnerė bei pagrindinė mūsų šalies saugumą užtikrinanti sąjungininkė. JAV įsipareigojimai užtikrinti mūsų regiono saugumą, karinis buvimas ir matomumas Lietuvoje ir regione – vienas svarbiausių Lietuvos saugumo ir stabilumo garantų. JAV tiek dvišaliu principu, tiek remdamos NATO pastangas, plačiai įgyvendina atgrasymo priemones Baltijos regione. Pasikeitus saugumo situacijai regione ir Europoje 2014 m. pavasarį JAV pirmosios atsiuntė oro gynybos pastiprinimą – papildomus oro naikintuvus bei pajėgas tęstiniam buvimui į Baltijos valstybes. JAV kariai dalyvauja Lietuvoje rengiamose karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose. Stiprinant rytines Aljanso sienas, JAV taip pat vadovauja NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinei grupei Lenkijoje. Be to, JAV finansuoja Lietuvos kariuomenės karinės infrastruktūros vystymo projektus Pabradėje, Rukloje, aviacijos bazėje Šiauliuose, kt.