Kontrpuolimas: JAV atakavo rusų „trolių fabriką“
Anot „The Was­hing­ton Post“, JAV Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų Ki­ber­ne­ti­nė va­do­vy­bė (Cy­ber­Com) per­nai su­ren­gė puo­la­mą­ją ope­ra­ci­ją prieš Ru­si­jos „In­ter­ne­to ty­ri­mų agen­tū­rą“, dar ži­no­ma, kaip vie­ną iš „tro­lių fab­ri­kų“.

Amerikiečių ataką patyręs „trolių fabrikas“ – dalis „Putino virėju“ pravardžiuojamo Eugenijaus Prigožino valdomo tinklo. Pernykštės atakos pasekmė – Sankt Peterburge įsikūrusi „agentūra“ neteko prieigos prie interneto.

„Iš esmės, jie atjungė „Interneto tyrimų agentūrą“ nuo interneto, – sakė „The Washington Post“ šaltinis. Pasak leidinio, tai buvo pirmoji tokio pobūdžio amerikiečių operacija. Įgaliojimus rengti puolamąsias operacijas CyberCom taip pat gavo pernai.

Operacija įvykdyta 2018 metų lapkritį, kai JAV vyko rinkimai į Kongresą. Ji truko apie 2 – 3 dienas. Anot amerikiečių leidinio šaltinių, šia operacija siekta sutrukdyti rusų „trolių“ dezinformacijos kampaniją, turėjusią sieti abejones dėl JAV rinkimų rezultatų.

„Iš dalies, mūsų užduotis buvo juos nemaloniai nustebinti ir sutrikdyti“, – sakė vienas JAV kariškis. Pasak „The Washington Post“, ši operacija yra platesnės programos dalis. Joje dalyvauja Valstybės saugumo, Valstybės ir Teisingumo departamentai bei Federalinis tyrimų biuras.

Kai kurie ekspertai pernykštės operacijos rezultatus vertina skeptiškai, teigdami, kad tokios operacijos yra tik „dūris smeigtuku“ – priešininko jos nesustabdo ir tik suerzina. Kiti teigia, kad operacija buvo naudinga, nes sutrukdė Rusijai aktyviai kištis į JAV rinkimus.

Laikraščio „The New York Times“ žiniomis, 2018 metų spalį amerikiečiai vykdė kitokio pobūdžio kibernetinę operaciją: „šlamštu“ ir iššokančiais langais užvertė su Rusijos karine žvalgyba GRU susijusius „trolius“. Tokiu būdu jiems duota suprasti, kad amerikiečiai žino tikrąsias jų tapatybes. Leidinio šaltinių teigimu, tikslas buvo pasiektas, nes rusų „trolių“ tarpe kilo sąmyšis – nusprendę, kad duomenys apie jų tapatybę „nutekėjo“ iš vidaus ir ėmėsi ieškoti amerikiečiams dirbančių „kurmių“.

Pasak portalo newsru.com, amerikiečių operacijos parėjusių metų pabaigoje paskatino Rusijos valdžią skubinti „nepriklausomo“ rusiško interneto tinklo kūrimą.

JAV Teisingumo departamento duomenimis, „Interneto tyrimų agentūra“ pradėjo veikti 2014 metais ir nuo to laiko nuolat siekė kenkti JAV politinei sistemai. 2016 metais rusų „troliai“ siekė įtakoti JAV prezidento rinkimus. Naudodami fiktyvias paskyras, jie skleidė visuomenę skaldančią informaciją. Pagrindinės jų temos – rasizmas, lyčių nelygybė ir šaunamieji ginklai.

Amerikiečių CyberCom vadovauja generolas Paulas Nakasone (tuo pačiu metu jis yra Nacionalinės saugumo agentūros vadovas), kurio žinioje darbuojasi apie 80 žmonių. CyberCom ne tik vykdo kibernetines operacijas, bet ir rengia mokymus kitose valstybėse – Juodkalnijoje, Ukrainoje, Makedonijoje ir kitur.

„Kremliaus virėjas“ Eugenijus Prigožinas įtrauktas į JAV sankcijų sąrašus. JAV keliami kaltinimai dėl prieš JAV nukreiptų dezinformacijos operacijų finansavimo.