Kodėl vėliavos ant JAV karių uniformų siuvamos atvirkščiai?
Gal­būt tai jau esa­te pa­ste­bė­ję. Tai – pa­kan­ka­mai se­na JAV Gink­luo­tų­jų pa­jė­gų tra­di­ci­ja. Ant pe­čių siu­va­mos vė­lia­vos vi­sa­da at­ro­do at­virkš­čiai – tar­si veid­ro­di­nis at­spin­dys to, ką esa­me įpra­tę ma­ty­ti. Ta­čiau taip yra ne be rei­ka­lo.

Sakyti, kad vėliavos prie uniformų siuvamos atvirkščiai, būtų netikslu. JAV vėliava neturi gerosios ir blogosios pusės. Tiesą sakant, daugelis vėliavų neturi gerosios ir blogosios pusės. Vėliavos tradiciškai rišamos prie stiebo, todėl turi viršų ir apačią, tačiau neturi kairės ir dešinės. Iškeltos vėliavos plevėsuoja vėjyje ir gali atsisukti tai viena, tai kita puse. Įstatymai reglamentuoja, kaip skirtingose situacijose vaizduojami valstybės simboliai. JAV nurodoma, kad vėliava yra prie stiebo yra tvirtinama ta puse, kurioje yra žvaigždutės.

JAV ginkluotųjų pajėgų taisyklės nurodo, kad ant uniformų žvaigždutės turi būti atsuktos į dešinę. Ir tai nėra atvirkščiai – juk ant stiebų plevėsuojančios vėliavos gali būti stebimos iš visų pusių. Tačiau įdomu tai, kad toks vėliavos vaizdavimas ant uniformos turi simbolinę prasmę.

Valstybės vėliava visada lydi karius į mūšį. Jei įsivaizduotumėte, kad kariai nešasi ant stiebo iškeltą vėliavą, ji judant pirmyn plevėsuotų už stiebo. Lygiai taip pat vėliavos ant karių uniformų simbolizuoja veržimąsi pirmyn. Ant lėktuvų JAV vėliava taip pat vaizduojama atsisukusi žvaigždutėmis į priekį.

Taigi, jokio „atvirkščiai“ čia nėra. Kita vertus, greičiausiai jokia kita valstybė savo vėliavų taip nevaizduoja. Kai kurios ant vėliavų turi užrašus, o kitos įstatymai yra tarsi įtvirtinusios „gerąją“ vėliavos pusę tokiems simboliams.