Kiek laiko turėtumėte ištraukti granatos žiedą ir įstatyti jį atgal?
Ran­ki­nės gra­na­tos yra mėgs­ta­mas fil­mų kū­rė­jų mo­ty­vas. Rea­liai šiais lai­kais jos jau ne­bė­ra to­kios efek­ty­vios ir nau­din­gos, ko­kios bu­vo anks­čiau, nes skir­tin­go­se ba­ri­ka­dų pu­sė­se sto­vin­tys ka­riai įpras­tai jau ne­be­ka­riau­ja bū­da­mi to­kiu ne­di­de­liu at­stu­mu vie­nas nuo ki­to. Ta­čiau gra­na­tos vis tiek yra įdo­mus gink­las, ku­riuo nau­do­tis mo­ko­mi iš šių die­nų ka­riai. Ar iš­trau­kus žie­dą jį dar įma­no­ma įsta­ty­ti at­gal? Per kiek lai­ko rei­kė­tų tai pa­da­ry­ti?

Rankinių garantų pasaulyje yra daugybė. Tai yra pakankamai paprastas ginklas, todėl jas gamina visos didesnės valstybės su stipriomis karinėmis pajėgomis. Todėl į šį klausimą sunku atsakyti visiškai užtikrintai – skirtingų modelių granatos gali elgtis skirtingai.

Tačiau pažvelkime į amerikietiškas granatas. M67 granata yra labai plačiai naudojamas ginklas. Ši amerikiečių granata yra gaminama nuo 1968 metų ir iki šiol yra giriama už savo patikimumą. Jos paleidimo procesas yra gana paprastas.

Visų pirma reikia ištraukti saugumo kaištį – tai nedidelė metalinė dalis, kuri užtikrina, kad žiedas nebus ištrauktas netyčia. Tuomet viena ranka tvirtai laikoma granata, prispaudžiant rankenėlę, o kita staigiu judesiu ištraukiamas žiedas. Prie žiedo pritvirtinto kaiščio galai yra užlenkti, tačiau staigus, stiprus truktelėjimas turėtų juos ištiesinti. Be žiedo granata nesprogs, kol nebus paleista rankenėlė. Vos paleista ji bus nustumta spyruoklės ir uždelsto veikimo detonatorius akimirksniu bus aktyvuotas.

Taigi, žiedą atgal galima įstatyti tik jei nebus paleista rankenėlė. Kitaip tariant, šio žiedo kaištis tik laiko detonatoriaus rankenėlę vietoje. Kai žiedas yra ištrauktas, kario ranka atlieka tą pačią funkciją, kol granata yra išmetama. Jei karys persigalvos, kai dar nebus paleidęs rankenėlės, žiedą galima įstatyti atgal. Laikas šiam veiksmui atlikti yra neribotas – tol, kol bus laikoma M67 rankenėlė, tol ji nesprogs.

Tačiau vos tik detonatorius bus aktyvuotas, nieko padaryti jau nebus įmanoma – po 4–5 sekundžių granata sprogs. Taip veikia praktiškai visos šiuolaikinės rankinės granatos, tačiau kai kurios senosios buvo šiek tiek kitokios. Pavyzdžiui, senoji vokiečių Stielhandgranate neturėjo įprasto žiedo kaiščio. Vietoje to kariai traukė už virvutės, kuri automatiškai aktyvuodavo detonatorių. Po to jau nieko nebuvo galima padaryti – po maždaug 5 sekundžių granata sprogdavo. Tai nebuvo pati efektyviausia ir saugiausia sistema, todėl šiais laikais panašios konstrukcijos nėra naudojamos.