Kibernetinis saugumas – neišmanėlio rankose
Ja­po­ni­jos ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo mi­nis­tras at­si­dū­rė dė­me­sio cen­tre, kai pri­si­pa­ži­no, jog nė kar­to ne­si­nau­do­jo kom­piu­te­riu, ir sa­vo ko­men­ta­rais par­odė, kad ne­įsi­vaiz­duo­ja, kas yra USB jung­tis.

Valdančiajai partijai priklausantis politikas Yoshitaka Sakurada, taip pat organizuojantis 2020 metais vyksiančią olimpiadą Tokijuje, trečiadienį atsakinėjo į nepriklausomų ir opozicijos įstatymų leidėjų klausimus. „Duodu nurodymus savo patarėjams, kad neturėčiau pats knibinėti kompiuterio, – teigė jis. – Bet esu įsitikinęs, kad mūsų darbas yra nepriekaištingas.“

Sulaukęs klausimų apie elektros tinklus ir kenkėjiškas programas, 68 metų Y. Sakurada pareiškė, kad USB jungtys „iš esmės niekada nenaudojamos“ kompiuterinėse sistemose, todėl tapo akivaizdu, kad jis nežino, kas tai yra. Jo atsakymais patikėti negalėję parlamentarai garsiai juokėsi, ir visa tai pateko į japonų žiniasklaidą.

Japonijoje ministrams įstatymų leidėjų klausimai iš anksto pateikiami raštu.