Kibernetiniais nusikaltimais įtariamas Vinikas paskelbė bado streiką
Su­kčia­vi­mu bit­koi­nais įta­ria­mo ir tri­jo­se vals­ty­bė­se ieš­ko­mo Ru­si­jos pi­lie­čio Alek­sand­ro Vi­ni­ko ad­vo­ka­tai ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ba­do strei­ką pa­skel­bu­sio vy­ro svei­ka­ta blo­gė­ja, ir su­kri­ti­ka­vo Grai­ki­jos teis­mus už tai, kad lei­do jį su­im­ti il­ges­niam nei leis­ti­nam 18 mė­ne­sių lai­ko­tar­piui.

Anot advokatės Zoji Konstantopulu, 39 metų A. Vinikas paskelbė bado streiką prieš tris mėnesius ir per tą laiką neteko maždaug trečdalio svorio. Teisininkė paviešino, jos žodžiais, praėjusią savaitę nufilmuotą vaizdo įrašą, kuriame matyti sulysęs A. Vinikas.

Advokatė pabrėžė, kad jos klientas laikomas areštinėje jau 19 mėnesių, nors Graikijoje jam nepateikta jokių kaltinimų.

„Šis žmogus yra sulaikytasis be kaltinimų, be nuosprendžio ir be teisių“, – per spaudos konferenciją kalbėjo Z. Konstantopulu, pridurdama, kad jis yra „itin kritinės sveikatos būklės“.

Tuo metu A. Viniko advokatas Rusijoje Timofejus Musatovas pareiškė, kad sulaikytasis siekia teisingumo.

„Jis nuo pat pradžių sakė: „teisingumas arba mirtis“, – nurodė teisininkas.

A. Vinikas buvo suimtas JAV prašymu 2017 metų liepą Graikijos šiaurėje, kur atostogavo su savo žmona ir dviem mažais vaikais. Jungtinėse Valstijose jis kaltinamas išplovęs milijardus dolerių naudodamas virtualią valiutą bitkoinus.

Vėliau Prancūzija ir Rusija taip pat paprašė jį išduoti, o Graikijos teismai patenkino visus tris prašymus.

Galutinį sprendimą, kuriai šaliai jis bus išduotas, turi priimti graikų teisingumo ministras, dar nepasirašęs atitinkamo įsako.

„Aleksandras Vinikas yra šiame kankinančio laukimo procese pastaruosius 19 mėnesių... o teisingumo ministras taip jam ir neatsakė, ar jį išklausys ir koks bus priimtas sprendimas“, – sakė Z. Konstantopulu.

A. Vinikas sutiko būti išduotas Rusijai, kur jis kaltinamas mažesniu nusikaltimu, 750 mln. rublių (10 mln. eurų) išviliojimu, bet kovoja prieš kitus du ekstradicijos prašymus.

Prancūzijoje buvęs vienos bitkoinų platformų administratorius kaltinamas per virtualią valiutą išplovęs kibernetinių nusikaltėlių gautus milijonus eurų. Jis atmeta jam mestus kaltinimus.