Keletas dienų po nepavykusio susitikimo: Pchenjanas atstato savo kosmodromą
Šiau­rės Ko­rė­jos il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tų ban­dy­mo ob­jek­te pa­ste­bė­ta veik­la, ku­ri ga­lė­tų reikš­ti, kad Pchen­ja­nas žlu­gus vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Ha­no­ju­je gal­būt sie­kia „spar­čiai at­sta­ty­ti“ šį ob­jek­tą, ro­do iš pa­ly­do­vų da­ry­tų nuo­trau­kų ana­li­zė.

Praėjusios savaitės susitikimas tarp Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno ir JAV prezidento Donaldo Trumpo staiga nutrūko jiems nesugebėjus susitarti dėl Pchenjano branduolinės programos nutraukimo mainais į sankcijų sušvelninimą.

Atsinaujinusi veikla buvo pastebėta dvi dienos po šio viršūnių susitikimo ir galėtų „rodyti ryžtą“ JAV atmetus Šiaurės Korėjos prašymą sušvelninti sankcijas, sakė tyrėjai iš Vašingtone įsikūrusio strateginių studijų centro „Center for Strategic and International Studies“ (CSIS).

„Šis objektas neveikė nuo 2018 metų rugpjūčio ir tai rodytų, kad dabartinė veikla yra apgalvota ir kryptinga“, – sakoma pranešime.

Kim Jong Unas per Pchenjane įvykusį susitikimą su Pietų Korėjos prezidentu Moon Jae-inu sutiko uždaryti Sohės raketų bandymų poligoną – tai turėjo būti dalis priemonių pasitikėjimui stiprinti. Rugpjūčio mėnesį iš palydovų padarytos nuotraukos rodė, kad darbininkai išmontuoja ten esančią variklių bandymų aikštelę.

Pasak CSIS, Sohės palydovų leidimo stotyje veikla „yra akivaizdi“ prie vertikalaus variklių bandymų įrenginio ir starto aikštelės raketų perkėlimo struktūros.

Iš šio kosmodromo Pchenjanas 2012 ir 2016 metais leido palydovus. Tarptautinė bendrija smerkė palydovų leidimą, kurį laiko priedanga balistinių raketų bandymams.