Keistoje reklamoje pristatyta Izraelyje sukurta ateities šarvuotų kovos mašinų valdymo sistema
Iz­rae­lio gink­luo­tės ga­min­to­jas „Ra­fael“ sa­vo nau­ją „Ad­van­ced Su­ite for Ar­mo­red Figh­ting Ve­hic­les“ sis­te­mą pri­sta­tė kiek keis­ta­me kli­pe. Ne­pai­sant ne­tra­di­ci­nio in­for­ma­ci­nio fil­mu­ko sti­liaus, šar­vuo­toms ko­vos ma­ši­noms su­kur­ta sis­te­ma at­ro­do iš­ties daug ža­dan­ti. Pa­na­šu, kad ka­ry­ba at­ei­ty­je vis la­biau pri­mins kom­piu­te­ri­nį žai­di­mą.

Klipo pradžioje matomi keturi JAV kariai važiuojantys be jokios transporto priemonės (turėsit pamatyti, kad suprastumėte). Tuomet pasakotojas pasako, kad siekiant sumažinti potencialių aukų skaičių, prireiks tik dviejų karių. Staiga aplink juos atsiranda tankas su automatiniu pabūklu, dviem kulkosvaidžiais, raketų paleidimo sistemomis ir kitais ginklais. Tačiau „Rafael“ pristato ne patį tanką.

„Rafael“ teigia, kad derinant autonomines kovos mašinų savybes su karių protu galima pasiekti išties daug. Priešais mašiną valdančius karius – dideli LCD ekranai. Juose matomas iš tankų išorėje esančių kamerų transliuojamas vaizdas. Taikiniai yra pažymėti, kaip ir galimos judėjimo kryptys. Tai atlieka kiti mūšio dalyviai ir dirbtinio intelekto sistema. Taikinius galima naikinti tiesiog juos palietus – šis tankas yra toks modernus, kad turi ne vieną lietimui jautrų ekraną.

Įdomu tai, kad papildytos realybės sistema pati žymi taikinius, tačiau juos gali atpažinti ir kariai. Pažymėti taikiniai yra matomi ne tik tanko kompiuteriuose – juos mato ir kiti mūšio dalyviai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra sraigtasparnyje, ar kitame tanke, ar naikintuve. Priešai gali būti kategorizuojami pagal grėsmės lygį. Pati kovos mašina gali pasirinkti optimaliausią ginklą kiekvienai grėsmei šalinti. Tai reiškia, kad tose vietose, kur priešų yra labai daug, daugiau funkcijų galima patikėti autonominėms sistemoms. „Rafael“ teigia, kad sistema gali veikti ir visiškai autonomiškai, nors klipe ir rodomas variantas su dviem kariais.

Įdomu tai, kad kariai viduje įsitaisę tarsi kokio kompiuterinio žaidimo simuliatoriuje. Priešais juos – didelis LCD ekranų plotas, kurį abu kariai gali vienodai gerai apžvelgti. Įgulos narių funkcijos nėra visiškai atskirtos – abu gali valdyti ginklus ar važiavimo kryptį. Tiesiai ekrane matomos grėsmės ir žemėlapyje pažymėtos draugiškos pajėgos padeda greičiau priimti sprendimus. Tačiau net ir rimtoje bekelėje tankas gali važiuoti pats.

Tačiau tai neprivalo būti tankas. Tai gali būti bet kokia moderni šarvuota kovos mašina. „Rafael“ teigia, kad „Advanced Suite for Armored Fighting Vehicles“ tinka bet kuriems dabar naudojamiems ar ateities ginklams. Sistemą sudaro kameros, radarai ir valdymo skydas. Aišku, didžiąją dalį sudėtingesnių technologijų apima dirbtinio intelekto, papildytos realybės ir komunikacijos sistemos. Tikslas – pagerinti efektyvumą ir sumažinti nuostolius.