Karo policija tiria bandymą parduoti neteisėtai įgytą karinę ekipuotę
Ka­ro po­li­ci­ja ket­vir­ta­die­nį su­lai­kė ci­vi­lį as­me­nį, jis įta­ria­mas mė­gi­nęs par­duo­ti ne­tei­sė­tai įgy­tą ka­ri­nę eki­puo­tę.

Įtariama, kad sulaikytasis neteisėtai disponavo samanų spalvos šiuo metu Lietuvos kariuomenėje naudojamomis šarvinėmis liemenėmis, taktinėmis liemenėmis, taktiniais daiktamaišiais ir kitu kariniu inventoriumi, penktadienį pranešė Krašto apsaugos ministerija.

Jos duomenimis, įtariamasis turėjo apie dešimt ekipuotės komplektų.

Asmuo sulaikytas vienoje iš automagistralėje Klaipėda – Kaunas – Vilnius esančių degalinių.

Jis po apklausos paleistas, Karo policija vykdo ikiteisminį ryrimą dėl nusikalstamu būdu gauto turto realizavimo.