Karo komendantai pradeda veiklą
At­siž­velg­da­ma į ga­li­mas ka­ro grės­mes, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė nu­ma­tė skir­ti po ka­ro ko­men­dan­tą kiek­vie­nai sa­vi­val­dy­bei. 34 iš 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių juos jau tu­ri.

Besibaigiantys 2018-ieji – pirmi metai, kai atkūrus šalies nepriklausomybę Lietuvoje pradėta skirti karo komendantus. Iki šiol jie veikė tik tarpukariu. Karo komendantų pareiga taikos sąlygomis – būti tarpininkais tarp kariuomenės ir savivaldybių vadovų, o karinių konfliktų metu jiems turėtų paklusti visa civilinė valdžia ir šalies gyventojai.

Karo komendantams kitais metais numatyta nemažai teorinių ir praktinių mokymų.

Naujovė mūsų šalyje

Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viešųjų ryšių vyriausiasis karininkas Tomas Balkus „Lietuvos žinioms“ pabrėžė, kad šiemet Lietuvos kariuomenė skyrė itin daug dėmesio karo komendantų pajėgumams formuoti. Turėti Lietuvos ginkluotųjų pajėgų oficialius atstovus savivaldybėse tenka įvertinus dabartinę geopolitinę padėtį ir jos keliamas grėsmes. Numatyta, kad karo komendantą privalo turėti kiekviena savivaldybė, eiti šias pareigas skiriami karininko laipsnį turintys asmenys. Konkreti karo komendantų darbo vieta neapibrėžta, atlyginimas jiems nemokamas, o jų pagrindinė pareiga – būti patiems pasirengusiems ir gyventojus parengti deramai vykdyti pareigas karo atveju.

Anot R. Balkaus, šiuo metu susirūpinta suburti karo komendantų komandą, dirbsiančią visose 60 šalies savivaldybių. Šiais pareigas einantiems karininkams kitais metais numatyta nemažai teorinių ir praktinių mokymų. Pabrėžiama, kad karinių konfliktų metu pagrindinė karo komendantų užduotis – užtikrinti civilių gyventojų saugumą. Esant kariniams neramumams, karo komendantai privalo užtikrinti civilių paramą kariuomenei, jie turi ir teisę organizuoti karo lauko teismą bei skirti jo teisėjus. Karinių konfliktų metu karo komendantams suteikiama teisė suvaržyti asmenų teises į būstą, neleisti laisvai keisti gyvenamosios vietos, jie taip pat gali suvaržyti politinių partijų ir organizacijų veiklą, asmenims skirti privalomuosius darbus. Esant karo padėčiai karo komendantų nurodymus privalėtų vykdyti ne tik savivaldybių vadovai, bet ir policija.

Tikisi taikos

Gegužę kaip vienas pirmųjų paskirtas Vilkaviškio rajono savivaldybės karo komendantas Remigijus Kurauskas. Po studijų aukštojoje mokykloje 17 metų tarnavęs Lietuvos kariuomenėje ir tapęs atsargos kapitonu, jis prieš šešerius metus laimėjo konkursą Vilkaviškio miesto seniūno pareigoms eiti.

R. Kurauskas „Lietuvos žinioms“ pasakojo, kad karo komendantu jį paskyrė Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadovybė. „Mano, kaip karo komendanto, darbo vieta yra Vilkaviškio miesto seniūno kabinetas“, – sakė jis. R. Kurauskas pabrėžė, jog einant seniūno pareigas su Vilkaviškio rajono vadovais jam tenka bendrauti itin dažnai, tad, skirtingai nei kitų savivaldybių karo komendantams, jam nereikėjo prisistatyti vietos valdžiai.

Už atliekamas pareigas atlygis karo komendantui nenumatytas, pinigai už jo veiklą skiriami tik tada, kai, pavyzdžiui, jam tenka dalyvauti kariniuose mokymuose, pratybose, žygiuose, seminaruose. „Norėčiau tikėti, kad karo komendanto pareigas eisiu vien taikos metu. Tačiau ar tikrai taip bus, niekas negali pasakyti“, – kalbėjo R. Kurauskas.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas teigė neabejojantis karo komendanto pareigybės reikalingumu. „Esu Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos pirmininkas, tad puikiai suvokiu, ką reiškia grėsmės“, – sakė jis.