Kariuomenės išminuotojams pavasaris prasidėjo su trenksmu
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sprog­me­nų ne­utra­li­za­vi­mo spe­cia­lis­tams jau ta­po įpras­ta, kad at­ėjus pa­va­sa­riui ir pra­si­dė­jus že­mės ūkio dar­bams bei su­ak­ty­vė­jus sta­ty­boms, ge­ro­kai pa­dau­gė­ja pra­ne­ši­mų apie ras­tus sprog­me­nis.

Vien per pastarąjį kovo savaitgalį Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai neutralizavo dvi 60 mm minosvaidžio minas, keturis įvairaus kalibro artilerijos sviedinius, rankinę granatą F-1 ir du kartus vyko į Rūdninkų poligoną, kuriame buvo rastos sovietų gamybos aviacinės bombos FAB-250 ir FAB-100.

Gavus pranešimą apie rastą FAB-250 į Rūdninkus buvo išsiųsti net keli išminuotojų ekipažai. Operacijai vadovavo 1-ojo sprogmenų neutralizavimo būrio vadas vyr. ltn. Audrius Alavočius.

Kad bomba būtų saugiai sunaikinta, pirmiausia ją reikėjo atkasti, dalinai neutralizuoti ir pertransportuoti į kitą, saugesnę, Rūdninkų poligono vietą, kur ji buvo sėkmingai sunaikinta. Panašiai neutralizuota ir FAB-100 aviacinė bomba.

Vos už keliasdešimt kilometrų nuo Vilniaus esantis Rūdninkų poligonas sovietmečiu buvo naudojamas aviacijos pratyboms, todėl didžiulėje teritorijoje iki šiol tebesimėto daugybė grėsmę keliančių sprogmenų.

Poligonas itin traukia metalo ieškotojus, todėl Inžinerijos bataliono sprogmenų neutralizavimo specialistai primena ir prašo, radus sprogmenį, ar į jį panašų daiktą, elgtis itin atsakingai:

· sprogmens neliesti;

· nemėginti sprogmens nukenksminti patiems ir neleisti to daryti kitiems;

· pažymėti radinio vietą ir pranešti apie radinį šalia esantiems žmonėms;

· pranešti policijai arba paskambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112;

· pasitraukti nuo radinio į saugią vietą, atvykusiems pareigūnams suteikti apie radinį informaciją.

..