Karinių oro pajėgų sraigtasparnis iš Rygos pergabeno donoro organus
Šią­nakt, spa­lio 28 d. apie 3.00 val. ga­vus pa­gal­bos pra­šy­mą, Ka­ri­nių oro pa­jė­gų sraig­tas­par­nis Mi-8, bu­din­tis II-ąja­me pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo pos­te Kau­ne bu­vo pa­si­telk­tas do­no­ro or­ga­nų par­ga­be­ni­mui iš Ry­gos į Kau­no kli­ni­kas. 

Apie 5.30 val. sraigtasparnis nutūpė Rygos oro uoste, kur netrukus atvyko greitosios pagalbos ekipažas pristatęs donoro organus, prašoma pranešime spaudai. Į Kauną sraigtasparnis sugrįžo apie 7.00 val. ir perdavė klinikų gydytojų komandai donoro organus transplantacijai.