Karinėse pratybose Vokietijoje kolegą sužalojęs savanoris stos prieš teismą
Teis­mui per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­ris kal­ti­na­mas su­nkiu svei­ka­tos su­trik­dy­mu dėl ne­at­sar­gu­mo.

Kaip pranešė prokuratūra, ikiteisminis tyrimas pradėtas šių metų sausio 21 dieną, kai Vokietijos Hohenfelso karinėje bazėje buvo sunkiai sužalotas kitas karys savanoris T. B.

Lietuvos karo policijos pareigūnams atlikus ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad Vokietijoje vykstant tarptautinėms pratyboms „Sąjungininkų dvasia VIII“ savanoris nukentėjo grumtynių su kaltinamuoju I. B. metu.

Teisėsaugos duomenimis, lemtingą vakarą kariai vartojo alkoholį, nors per pratybas tai daryti griežtai draudžiama.

Viename iš kambarių, kuriame turėjo nakvoti kariai, du gerokai išgėrę pratybų dalyviai nusprendė pažaisti imtynes. Vyrai atliko įvairius imtynių, kovų veiksmus, kol T. B., iškėlęs I. B. į viršų, krito kartu su juo ant žemės. Nukritęs nukentėjusysis prarado sąmonę. Kartu buvę savanoriai bandė atgaivinti T. B., tačiau jis sąmonę atgavo tik po keliolikos minučių.

Nukentėjusysis gydytas ligoninėje Vokietijoje. Jam nustatyti įvairūs sunkūs kūno sužalojimai. Po mėnesio jis parskraidintas į Lietuvą. Vyro būklė tebėra sunki, jis dar gydomas ligoninėje.

Baudžiamoji byla perduota Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.

Baudžiamasis kodeksas kaltinamajam I. B. numato areštą arba laisvės atėmimą iki trejų metų.