Kariai išbando naujosios šaudyklos privalumus
 Lie­tu­vos ka­riai kar­tu su JAV ka­riuo­me­nės 7-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko ka­riais, NA­TO ba­ta­lio­no ka­riais šio­mis sa­vai­tė­mis iš­ban­dė va­sa­ros pa­bai­go­je Gen. S. Žu­kaus­ko po­li­go­ne baig­tą įreng­ti su­nkio­sios gink­luo­tės įšau­dy­mo šau­dyk­lą, ku­rio­je iner­ti­niais šaud­me­ni­mis ga­li šau­dy­ti ir tan­kai.

„Naujoji šaudykla Pabradėje suteikia galimybes šaudyti ne tik su pėstininkų kovos mašinomis, bet ir su tankais, naudojant inertinius šaudmenis. Tai sudaro sąlygas modeliuoti pratybas pasitelkiant įvairių ginklų paramą ir treniruoti taktinius veiksmus“ , – naujų treniravimosi galimybių privalumus vardija Lietuvos kariuomenės LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono Sunkiosios ginkluotės kuopos vadas kapitonas Vytis Ščiukas.

Bendrose pratybose su sąjungininkų kariais Lietuvos kariai ne tik gerina tarpusavio sąveiką, bet ir ruošiasi gruodį Vokietijoje vyksiančioms pratyboms „Combined Resolve XI“.

Plečiant Lietuvos kariuomenės poligonus ir jų infrastruktūrą, Gen. Silvestro Žukausko poligono be sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos, čia jau įrengta infrastruktūra šaudymui iš lengvųjų pėstininkų ginklų, kovinių transporto priemonių, artilerijos bei orlaivių taikinių rajonai. Kartu vystoma infrastruktūra skirta įrangos, technikos ir amunicijos saugojimui. Iki šių metų pabaigos numatoma užbaigti kovinės technikos priemonėms bei aptarnavimui skirtą infrastruktūrą.

Įgyvendinus šiuos infrastruktūros darbus, Gen. Silvestro Žukausko poligonas bus vienintelis Lietuvoje vienu metu pajėgus priimti iki brigados dydžio karinį vienetą – kelis tūkstančius karių ir šimtus karinės technikos vienetų. Tuo pačiu pratybose šiame poligone dalyvausiantiems tokio dydžio vienetams būtų užtikrinta ir visapusiška logistinė parama.

Gerinant Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo infrastruktūrą, plečiamos ir kitų kariuomenės poligonų bei aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, atnaujinama jų infrastruktūra, įrengiami nauji mokymo laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei. Plėtros darbai suplanuoti penkiuose kariuomenės poligonuose, tačiau daugiausia dėmesio skiriama dviem valstybinės svarbos objektais pripažintiems poligonams – Gen. S. Žukausko poligonui Pabradėje ir Gaižiūnų poligonui Jonavos r.

Įvairius infrastruktūros projektus Lietuvos kariuomenės poligonuose planuojama įgyvendinti etapais iki 2022 metų.

Šie projektai finansuojami ne tik iš nacionalinių, bet lygiomis dalimis ir iš NATO saugumo investicijų programos (NSIP) ir JAV Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos (angl. European Reassurance Initiative, ERI ir European Deterrence Initiative, EDI). Taip pat savo lėšomis prisideda ir NATO priešakinių pajėgų bataliono veikloje Lietuvoje dalyvaujančios šalys.

Vykdant Lietuvos kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų plėtros projektus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų kariams. Siekiama, kad du Lietuvos kariuomenės poligonai Pabradėje ir Rukloje būtų pilnai parengti ir atitiktų NATO reikalavimus karių rengimui vykdyti iki 2022 metų.