Kam Lietuvai reikalingas atnaujintas poligonas? JAV ir Lietuvos kariai parodė
Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne įpu­sė­jo JAV ka­riuo­me­nės 7-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ dvie­jų sa­vai­čių pra­ty­bos. Ko­vi­niuo­se šau­dy­muo­se nau­do­ja­mi JAV ka­riuo­me­nės pa­grin­di­niai mū­šio tan­kai „M1 Ab­rams“ ir šar­vuo­čiai „Brad­ley“. 

Įšaudymo šaudyklos

Poligono atidarymo dieną JAV ambasadorė Lietuvoje Anne Hall teigė, kad amerikiečių dalyvavimas pratybose „demonstruoja JAV įsipareigojimų tvirtumą Lietuvai ir visam NATO aljansui“. Oficialus pratybų tikslas – įvertinti Lietuvos kariuomenės Gen. S. Žukausko poligono naujai įrengtoje daugiafunkcinėje šaudykloje sudarytas sąlygas treniruotis taktinius veiksmus su koviniu šaudymu sunkiajai karinei technikai naudojant inertinę amuniciją.

Mes atvykome čia bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, mes lygiai taip pat mokomės iš Lietuvos kariuomenės.

Gen. S. Žukausko poligono infrastruktūros vystymo projektas yra tęstinis, prasidėjęs dar 2014 m. Be sunkiosios ginkluotės įšaudymo šaudyklos, čia jau įrengta infrastruktūra šaudymui iš lengvųjų pėstininkų ginklų, kovinių transporto priemonių, artilerijos bei orlaivių taikinių rajonai. Kartu vystoma infrastruktūra skirta įrangos, technikos ir amunicijos saugojimui.

Įgyvendinus visus infrastruktūros darbus, Gen. S. Žukausko poligonas bus vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse vienu metu pajėgus priimti iki brigados dydžio karinį vienetą – kelis tūkstančius karių ir šimtus karinės technikos vienetų. Tuo pačiu dalyvaujantiems pratybose bus užtikrina ir visapusiška logistinė parama.

„Vykdant Lietuvos ar JAV kariuomenės karinių poligonų ir karinio mokymo teritorijų plėtros projektus siekiama sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų kariams“, – kalbėjo JAV ambasados Karinio bendradarbiavimo biuro vadovas Christopheris Brianas Chamblissas.

JAV kariuomenės bataliono vadas Gary Oaklandas taip pat teigė, kad S. Žukausko poligonas, čia esamas reljefas bei neįprastos oro sąlygos yra kartu ir iššūkis, ir puiki vieta tobulėti.

Šie projektai finansuojami ne tik iš nacionalinių, bet lygiomis dalimis iš NATO saugumo investicijų programos (NSIP) ir JAV Europos saugumo užtikrinimo iniciatyvos. Taip pat savo lėšomis prisideda ir NATO priešakinių pajėgų bataliono veikloje Lietuvoje dalyvaujančios šalys.

„Kartu su Lietuvos pajėgomis įvykdėme nemažai patobulinimų statydami bokštą, šaudymo taškus, įvykdėme didelius ir mažus darbus, šaudyklė tapo puikiu mūsų bendradarbiavimo pavyzdžiu,“ – sakė Christopheris B. Chamblissas.

Pratybos

„Pratybos yra amerikiečių, o mes esame šių pratybų dalis tiek aprūpinimo, tiek bendradarbiavimo prasme. JAV kariuomenė pratybas vykdo pagal savo nuostatus, o mes stengiamės, kad tai atitiktų ir mūsų reikalavimus. Tai taktinė dalis – mes kiekvieną dieną treniruojamės, naudojame kovinius šaudmenis, atliekame įvairius taktinius veiksmus (žvalgybą, puolimą), juos kartojame, įsisaviname. Nors viskas vyksta vienoje vietovėje – Gen. S. Žukausko poligone, – užduotys ir taikiniai kasdien skirtingi,“ – kalbėjo Lietuvos kariuomenės pulkininkas leitenantas Aurelijus Alasauskas.

Pasak Aurelijaus Alasausko, šios pratybos yra skirtos ne tik šaudyklos, naujos technikos ir skirtingų scenarijų patikrinimui, bet ir ilgalaikio bendradarbiavimo užmezgimui. Lietuvos kariai ateityje planuoja dalyvauti pratybose Vokietijoje, JAV bataliono sudėtyje.

Amerikiečių bataliono vadas Gary Oaklandas sakė, kad panašias pratybas jau pravedė Slovakijoje, Vengrijoje ir Lenkijoje.

„Mes atvykome čia bendradarbiauti ir dalintis patirtimi, mes lygiai taip pat mokomės iš Lietuvos kariuomenės. Dienos pratybos gali užtrūkti ir 56 valandas, turime scenarijų, kurio laikomės ir jei kažkas nepavyksta – kartojame iš naujo“ – sakė Gary Oaklandas.

Lietuvos ir JAV kariai kalbos barjero nepriima kaip iššūkio. Gary Oaklandas teigė, kad lietuviai gerai kalba angliškai, nors terminologija ir skiriasi, kasdien vyksta veiksmų aptarimas, kad neliktų klausimų ar neaiškumų.

Karinė technika

Šioms pratyboms amerikiečiai šarvuotą techniką, kovos mašinas atsivežė iš Lenkijos.

„Šiuo metu karinėse pratybose yra naudojama 14–16 kovinės technikos. Tačiau viskas priklauso nuo poligono teritorijos, šioje vietovėje optimalus variantas būtų 4–8 šarvuočiai, tuomet bus pakankamai daug vietos manevrams atlikti bei judėti į skirtingas puses,“ – kalbėjo JAV ambasados Karinio bendradarbiavimo biuro vadovas Christopheris B. Chamblissas.

Gerinant Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo infrastruktūrą, plečiamos ir kitų kariuomenės poligonų bei aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, atnaujinama jų infrastruktūra, įrengiami nauji mokymo laukai, kurie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei. Plėtros darbai suplanuoti penkiuose kariuomenės poligonuose, tačiau daugiausia dėmesio skiriama dviem valstybinės svarbos objektais pripažintiems poligonams – Gen. S. Žukausko poligonui Pabradėje ir Gaižiūnų poligonui Jonavos rajone. Įvairius infrastruktūros projektus Lietuvos kariuomenės poligonuose planuojama įgyvendinti etapais iki 2022 metų.