Kad išvengtų karo, ragina persvarstyti gynybos sutartį su JAV
Fi­li­pi­nų gy­ny­bos se­kre­to­rius Del­fi­nas Lo­ren­za­na par­eiš­kė, kad rei­kia per­žiū­rė­ti de­šimt­me­čių se­nu­mo JAV ir Fi­li­pi­nų gy­ny­bos su­tar­tį, nes an­traip Ma­ni­la ga­li bū­ti įtrauk­ta į ka­rą su Ki­ni­ja.

Toks D. Lorenzanos komentaras pasirodė praėjus keturioms dienoms, kai JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo teigė, kad Vašingtonas įsikištų, jei ginčijamoje Pietų Kinijos jūroje įvyktų koks nors ginkluotas Filipinų pajėgų ar laivų užpuolimas.

„Man kelia nerimą ne garantijų trūkumas,o įtraukimas į karą, kurio nesiekiame ir nenorime“, – sakoma D. Lorenzanos pareiškime.

Filipinų pareigūnai užsiminė, kad 1951 metų abipusės gynybos sutartis su JAV gali nebūti taikoma šiame strateginės reikšmės vandens kelyje, nes Vašingtonas netrukdė Kinijai kurti dirbtinių salų virš rifų, į kuriuos pretenzijas reiškia Filipinai ir kitos kaimyninės šalys.

JAV nurodo, kad nepalaiko jokios šalies ginče dėl Pietų Kinijos jūros, į kurią pretenzijas reiškia Pekinas, Manila, Brunėjus, Malaizija, Taivanas ir Vietnamas. Tačiau Vašingtonas siuntė laivus netoli kinų supiltų salų laisvai laivybai užtikrinti.

M. Pompeo penktadienį sakė, kad Kinijos veiksmai šiame vandens kelyje, kuriuo per metus praplukdoma trilijonų dolerių vertės prekių, kelia pavojų ir JAV, ir Filipinams. JAV valstybės sekretorius žadėjo išlaikyti šį vandens kelią atvirą.

Tačiau D. Lorenzana nurodė, kad dėl šių karinio jūrų laivyno manevrų Filipinai pagal minimą sutartį gali būti automatiškai įtraukti į ginkluotą konfliktą.