Jensas Stoltenbergas: pratybos Norvegijoje Maskvai turi „pasiųsti stiprų vienybės signalą“
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas an­tra­die­nį sa­kė esąs įsi­ti­ki­nęs, kad ir Va­ka­rų ka­ri­nis al­jan­sas, ir Ru­si­ja „elg­sis pa­gar­biai“ vie­ni ki­tų at­žvil­giu, reng­da­mi ka­ri­nes pra­ty­bas van­de­ny­se prie Nor­ve­gi­jos kran­tų.

Atvykęs į savo gimtąją Norvegiją, kur šiuo metu vyksta NATO pratybos „Trident Juncture 2018“ („Trišakė jungtis 2018“), J. Stoltenbergas sakė, kad „tai nėra šaltojo karo padėtis“, ir pabrėžė, kad manevrų paskirtis yra „vien apsisaugoti, o ne provokuoti“.

Rusija buvo informuota NATO apie šias pratybas ir buvo pakviesta jas stebėti, bet sprendimas jas surengti vis tiek pykdo Maskvą.

Maskva perspėjo, kad gali būti priversta reaguoti į suintensyvėjusią NATO karinę veiklą. Rusija informavo, kad jos karinis laivynas planuoja išbandyti raketų tarptautiniuose vandenyse, netoli rajono, kur šiuo metu vyksta didžiausios nuo Šaltojo karo pabaigos Aljanso pratybos.

Rusijos raketų bandymai prie vakarinių Norvegijos krantų vyks lapkričio 1–3 dienomis. NATO pratybos, truksiančios iki lapkričio 7 dienos, vyksta vidurio ir rytų Norvegijoje, Atlanto vandenyno šiaurinėje dalyje ir Baltijos jūroje.

Tarp NATO ir Rusijos jau seniai tvyro didelė įtampa; Maskva tvirtina, kad Aljansas provokuojamai elgiasi šalia jos sienų.

„Tai yra būtinos pratybos“, turinčios „pasiųsti stiprų vienybės signalą“, žurnalistams sakė J. Stoltenbergas, atvykęs stebėti NATO manevrų, kuriuose dalyvauja apie 50 tūkst. karių iš visų 29 bloko šalių ir jo partnerių – Suomijos ir Švedijos. Pratybose dalyvauja 65 laivai, 250 orlaivių ir 10 tūkst. antžeminių mašinų. Per jas imituojamas scenarijus, kad „sąlyginis agresorius“ surengė ataką, keliančią pavojų Norvegijos suverenumui.

„Pratybas rengiame NATO teritorijoje“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.