JAV lėktuvnešiui išsiruošus už poliarinio rato, teko prisiminti ir pamirštas primityvias gudrybes
Pra­ėju­sių me­tų spa­lį JAV Ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no lėk­tuv­ne­šis „USS Har­ry S. Tru­man“ su pa­ly­da tre­ni­ra­vo­si to­li­mo­jo­je šiau­rė­je. Tai bu­vo pir­mas kar­tas per 27 me­tus, kai JAV lėk­tuv­ne­šis lan­kė­si už po­lia­ri­nio ra­to. To­kia ne­įp­ras­ta ope­ra­ci­ja reiš­kė, kad te­ko pa­var­ty­ti se­nas ins­truk­ci­jas ir kny­gas, kad mi­si­jai bū­tų tin­ka­mai pa­si­ruoš­ta.

Plaukiojimas už poliarinio rato JAV lėktuvnešiams dabar yra visiškai neįprastas dalykas. Anksčiau tolimojoje šiaurėje jie lankydavosi pakankamai dažnai, tačiau kai griuvo Geležinė uždanga ir baigėsi Šaltasis karas toks poreikis iš esmės išnyko. Kam treniruotis šiaurėje, kai tai brangu, o įgytų žinių ir įgūdžių kare greičiausiai ir neprireiks? Pasikeitusi tarptautinių santykių arena JAV lėktuvnešiams leido dirbti išskirtinai tik santykinai šiltuose vandenyse. Tačiau tai ir vėl pasikeitė.

Karo atveju JAV lėktuvnešiai turėtų vykdyti operacijas ir už poliarinio rato. Juk tolimojoje šiaurėje yra ir Rusijos laivyno bazė Murmanske. Tirpstantis ledas atvėrė naujus laivybos kelius, kurie yra laikomi itin vertingais. Taigi, tam, kad vėl būtų prisiminti tolimosios šiaurės keliami iššūkiai, „Nimitz“ klasės atominis lėktuvnešis „USS Harry S. Truman“ spalį kirto poliarinį ratą ir atsidūrė šaltoje ir audringoje Norvegijos jūroje.

Juk per tuos 27 metus laivyno personalas beveik visiškai pasikeitė, o laivuose nebeliko jūreivių, kurie žino visas darbo atšiauriame klimate subtilybes.

Įdomu tai, kad ten JAV lėktuvnešiai nesilankė taip ilgai, kad kai kurios procedūros buvo visiškai pamirštos. Juk per tuos 27 metus laivyno personalas beveik visiškai pasikeitė, o laivuose nebeliko jūreivių, kurie žino visas darbo atšiauriame klimate subtilybes. JAV lėktuvnešiai, galima sakyti, priprato plaukioti prie Artimųjų ir Tolimųjų rytų, todėl dabar teko atsiversti senas knygas ir instrukcijas.

Admirolas Johnas Richardsonas teigė, kad džiaugėsi, jog nusprendė pavartyti senas knygas. Vienoje iš jų rado jūreivio patarimą, kaip kovoti su denį neišvengiamai nuklosiančiomis ledo sankaupomis. Patyręs jūreivis patarė pasiimti nemažą glėbį beisbolo lazdų ir jomis apginkluoti jūreivius. Richardsonas juokėsi iš keisto patarimo, bet jo paklausė. Pasirodo, kad ir koks modernus yra lėktuvnešis, geriausia ledą daužyti medinėmis lazdomis. Medis negadina laivo korpuso dangos ir neblogai sugeria vibracijas, todėl ne taip skauda rankos.

Tiesa, nors „USS Harry S. Truman“ yra labai pajėgus lėktuvnešis, jis nėra pats moderniausias. Tarnybą jis pradėjo 1996 metais, o į pirmąją misiją išsiruošė 2000-aisiais. Pentagonas planavo, kad 2024-aisiais „USS Harry S. Truman“ bus atnaujintas, tačiau praėjusį vasarį buvo prabilta apie tikimybę, kad vietoje kapitalinio remonto lėktuvnešio paprasčiausiai bus atsisakyta. Tiesa, tikimybė, kad taip iš tikrųjų įvyks yra menka – tam tiesiog nepritars Kongresas. Tokios kalbos gali būti triukas, norint užsitikrinti reikiamą finansavimą ir teisę sakyti „juk sakėme, kad bus brangu“.