JAV karinės oro pajėgos vėl perka F-15 naikintuvus
„F-15 Eag­le“ nai­kin­tu­vai ka­dai­se bu­vo ka­ri­nės jė­gos ore stan­dar­tas. Ta­čiau šis lėk­tu­vas pir­mą kar­tą pa­ki­lo dar 1972 me­tais ir tar­ny­bą pra­dė­jo 1976-ai­siais. Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­ri­nės oro pa­jė­gos da­bar nau­do­ja ne­pa­ly­gi­na­mai mo­der­nes­nius F-22 ir F-35, ta­čiau ne­se­niai bu­vo pra­neš­ta, kad JAV vėl pirks ke­lis F-15 nai­kin­tu­vus. Kam rei­ka­lin­gi šie se­no­liai?

Iš tiesų, F-15 gamyba niekada nebuvo nutraukta – ji tebesitęsia nuo 1972 metų. Taip, per tą laiką daug kas pasikeitė ir F-15 nebeatitinka šiuolaikinių standartų. Jau vien išorėje montuojama ginkluotė nubraukia bet kokias svajones apie STEALTH – šie naikintuvai yra lengvai matomi radarams. Tačiau, kita vertus, F-15 programos kaina jau seniai atsipirko, todėl šie orlaiviai yra pigesni už modernesnius analogus. Tai ir ribotas šiuolaikinės ginkluotės prieinamumas F-15 pavertė geidžiamu ne vienos šalies karinėse oro pajėgose.

F-15 su laiku buvo atnaujintas, kad naikintuvus įsigijusios valstybės galėtų džiaugtis moderniais orlaiviais. Tačiau visi šie atnaujinimai „F-15 Eagle“ pavertė įdomiu naikintuvu ir pačioms Jungtinių Valstijų karinėms oro pajėgoms. Paskelbta, kad bus įsigyti aštuoni F-15X naikintuvai.

F-15X, dažnai vadinamas „Advanced Eagle“, yra moderniausia senstančio naikintuvo versija. Tarp atnaujinimų – moderni avionika, sustiprintas rėmas, pagerintas manevringumas, sumontuoti nauji radarai. Bet kuriuo atveju, F-15X tikrai bus matomas radarams, tačiau bus ginkluotas iki dantų. Naikintuvas naudos AMBER raketų laikiklių sistemas, kurios išplės oras-oras raketų skaičių nuo 8 iki 22.

Taigi, F-15X bus modernesnis nei buvo pasirodęs aštuntajame dešimtmetyje. Visa tai – pamokos, išmoktos gaminant naikintuvus kitoms šalims. Tačiau vienas klausimas išlieka – kam JAV karinėms oro pajėgoms F-15, kai jos jau įsigijo gausybę F-35 naikintuvų? Teigiama, kad jaunas ir modernus F-35 dirbtų kartu su patyrusiu F-15.

F-35 turi STEALTH technologijas, todėl savo raketas gabenasi sparnuose. Vietos ten nedaug – uždaruose skyriuose telpa keturios oras-oras raketos. Taigi, F-35 vykdytų misijas, kuriose reikėtų slaptumo. Kai taikiniai būtų identifikuoti arba slaptumas būtų prarastas, F-15X imtųsi darbo. Šie naikintuvai, nors ir nėra patys naujausi, vis dar yra vieni iš manevringiausių orlaivių ore. Sustiprintas rėmas jiems leidžia atlikti dar didesnes apkrovas sukeliančius manevrus. Taigi, šie lėktuvai vis dar gali puikiai pasirodyti kovoje naikintuvas prieš naikintuvą, o 22 raketos užtikrina, kad amunicija greitai nesibaigs. F-15X taip pat galės naikinti priešlėktuvinę priešo ginkluotę.

F-15X kainuos gerokai mažiau nei F-35. Taigi, šie naikintuvai puikiai tiks misijoms, kur geriausių F-35 ir F-22 savybių paprasčiausiai nereikės. Jungtinių Valstijų karinės oro pajėgos iš pradžių nori įsigyti 8 F-15X naikintuvus – keli iš jų bus vienviečiai, o keli – dviviečiai. Tikėtina, kad po kelerių metų F-15X pirkimas bus dar labiau išplėstas.