JAV išbando Europoje naują greitojo dislokavimo strategiją
Iš vie­nos ba­zės Tek­sa­se į Vo­kie­ti­ją ket­vir­ta­die­nį at­vy­ko dau­giau nei 300 JAV ka­rių, NA­TO pir­mą­kart iš­ban­dant nau­ją­ją ka­rių grei­to­jo dis­lo­ka­vi­mo stra­te­gi­ją, tu­rin­čią at­gra­sy­ti Ru­si­ją nuo ga­li­mos ag­re­si­jos.

Šie kariškiai iš 1-osios šarvuočių ir tankų divizijos, besibazuojančios Fort Blise, yra paskutinieji iš 1 500 karių grupės, šią savaitę turėjusios atskristi į Berlyną užsakytu lėktuvu.

Šiuo metu pajėgos keliauja į Lenkiją, kur dalyvaus mokymuose su vietos daliniais.

Amerikiečių kariškiai, kuriems buvo nurodyta išvykti maždaug prieš savaitę, ketvirtadienį nusileido Berlyno Tegelio oro uoste. Tankai „Abrams“, pėstininkų kovos mašinos „Bradley“ ir kita jų naudojama įranga gabenama iš Nyderlanduose esančios iš išankstinio sandėliavimo vietos.