Izraelis smogė virtinei Hamas objektų
Iz­rae­lio avia­ci­ja vė­lai an­tra­die­nį su­da­vė nau­jų smū­gių „Ha­mas“ ka­ri­niam tai­ki­niui šio pa­les­ti­nie­čių ju­dė­ji­mo val­do­ma­me Ga­zos Ruo­že, ku­rie bu­vo at­sa­kas į ba­lio­nais lei­džia­mus pa­de­ga­muo­sius už­tai­sus, pra­ne­šė ar­mi­ja.

Tai jau ketvirtas toks smūgis nuo šeštadienio, suduotas reaguojant į padegamuosius balionus, leidžiamus siekiant sukelti gaisrus Izraelio teritorijoje, arba per sieną svaidomus sprogstamuosius užtaisus.

Palestiniečių saugumo šaltinis patvirtino aviacijos smūgio faktą ir sakė, kad pranešimų apie sužeistus žmones nėra.

Vėlai antradienį paskelbtame armijos pranešime sakoma, kad buvo smogta „virtinei teroristinių taikinių „Hamas“ kariniame komplekse Gazos Ruožo šiaurėje“.

Palestiniečių saugumo šaltinis sakė, kad pataikyta į virtinę „Hamas“ objektų, įskaitant stebėjimo postą, netoli Gazos miesto.

Liudininkai taip pat pranešė apie sprogimą prie vieno „Hamas“ objekto Gazos Ruožo pietuose, bet Izraelio armijos pareiškime tokie taikiniai neminimi.