Izraelio ekspertas: jei terorizmą skatintų skurdas, daugiausiai teroristų būtų iš Haičio
Kaip por­ta­le ob­ser­ver.com ra­šo Iz­rae­lio po­li­ti­kos ana­li­ti­kas Da­nie­lis Kry­gie­ris, tarp­tau­ti­nė ži­niask­lai­da yra la­bai lin­ku­si nuo­lat kal­tin­ti Iz­rae­lį dėl per­dė­to jė­gos nau­do­ji­mo ir tuo pa­čiu me­tu nu­ty­lė­ti apie nuo te­ro­ris­tų at­akų žū­van­čius žy­dus.

„Įsivaizduokite, kad sėdite su draugais restorane Manhetene ir išgirstate sirenų kauksmą. Kanados islamistų režimas ką tik paleido dvi raketas į Vilnių. Daugumai tarptautinės žiniasklaidos priemonių jūsų ir kitų miestiečių patirtos traumos nėra vertos būti aprašytomis naujienose. Tačiau, kai besiginantčios JAV atsako, žiniasklaida tuojau pat užsipuola JAV dėl neproporcingo jėgos panaudojimo“, – pateikia vaizdingą palyginimą Danielis Krygieris.

Pasak jo, toks Šiaurės Amerikoje neįsivaizduojamas dalykas yra sunki Izraelio tikrovė. Neseniai iš Gazos į Tel Avivą buvo paleistos 2 raketos. „Jei tai nutiktų Niujorke ar Londone, žiniasklaida aktyviai reaguotų, bet ši nepridengta agresija prieš Izraelio civilius susilaukia menko tarptautinės žiniasklaidos dėmesio“, – teigia autorius.

Kaip rašo Danielis Krygieris, Irano remiamas Hamas pastaraisiais metais paleido į Izraelio miestus tūkstančius raketų, o Izraelio nepriklausomybei jau daugybę metų grasina priešai, norintys sunaikinti šią valstybę. „Islamo teroristai sąmoningai taikosi į Izraelio civilius, įskaitant vaikus, o slepiasi už arabų civilių nugarų – tai dvigubas karo nusikaltimas“, – tvirtina autorius.

Žiniasklaidoje, Danielio Krygierio nuomone, Izraelis paprastai kaltinamas perdėtu jėgos naudojimu, tačiau „iš tiesų jėgos jis naudoja mažiau, nei bet kuri kita demokratija darytų jo vietoje, susidūrusi su tokiomis pačiomis grėsmėmis“. Autoriaus teigimu, 2014 metais atlikta studija, kurią rengė keleto NATO šalių ir Indijos ekspertai, parodė, kad Izraelio kariuomenė daro daugiau, kad minimalizuotų civilių nuostolius, nei bet kurios kitos valstybės, įskaitant JAV pajėgos.

„Jei skurdas ir desperacija būtų svarbiausios tarptautinio terorizmo priežastys, Tibetas, Etiopija ir Haitis būtų masinio terorizmo eksportuotojai“

„Tokie terminai, kaip „Izraelio okupacija“, „žydų nausėdijos“ ir „desperacija“ dažniausiai naudojami, kad pateisintų terorizmą prieš Izraelį“, – rašo Danielis Krygieris ir pabrėžia, kad Izraelis atsitraukė iš Gazos dar 2005 metais ir šiandien Gazos Ruože „nepatruliuoja nė vienas Izraelio kareivis ir negyvena nė vienas žydas“. Be to, pasak autoriaus, visiškas atsitraukimas iš Gazos Izraeliui davė ne taiką, o dramatišką teroro augimą.

„Arabų – Izraelio konfliktas vyksta ne dėl sienų ir ne dėl 23-ios arabų valstybės sukūrimo, bet dėl įsišaknijusios rasistinės ideologijos, prieštaraujančios mažytės žydų valstybės egzistencijai bet kokiose sienose“, – teigia Danielis Krygieris.

„Jei skurdas ir desperacija būtų svarbiausios tarptautinio terorizmo priežastys, Tibetas, Etiopija ir Haitis būtų masinio terorizmo eksportuotojai. Hamas ir Palestinos išsivadavimo organizacijos vadai skyrė milijardus dolerių antiizarelietiškam terorizmui ir savo žmonių sąskaita finansavo asmeninę prabangą“, – rašo Izraelio ekspertas.

Pasak Danielio Krygierio, Jungtinės Tautos priėmė daugiau rezoliucijų prieš Izraelį, nei visas likusias valstybes kartu sudėtas. Nors, primena jis, Palestinos išsivadavimo organizacija buvo sukurta 1964 metais, kai nė vienas žydas negyveno Jordanijos okupuotame Vakarų krante ar Egipto valdytoje Gazoje, o teritorija, kurią vis dar stengiamasi „išvaduoti“ – visas Izraelis.