Iš misijos Ukrainoje grįžo Lietuvos kariai
Rug­sė­jo 24 d. su­tik­ti iš mo­ky­mo mi­si­jos Ukrai­no­je grį­žę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai. 

Jie du mėnesius kartu su Danijos, Jungtinės Karalystės, Junginių Amerikos Valstijų, Kanados, Lenkijos ir Švedijos kariais rengė Ukrainos kariuomenės sausumos pajėgų karius Yavoriv kovinio rengimo centre Vakarų Ukrainoje, rašoma pranešime spaudai.

Dvylikai patyrusių, turinčių ilgametę tarnybos patirtį Lietuvos kariuomenėje bei tarptautinėse misijose ir operacijose karių, buvo pavesta vykdyti vienos iš trijų ukrainiečių mechanizuotų pėstininkų kuopų rengimą.

Intensyvus Ukrainos bataliono kovinės grupės rengimas, truko 55 dienas. Per šį laikotarpį vyko individualus karių rengimas, vėliau jie buvo mokomi veikti skyriaus, būrio bei kuopos sudėtyje vykdant įvairių rūšių operacijas. Kovinės grupės rengimą vainikavo tarptautiniai mokymai „Rapid Trident 2018“, kuriuose kartu dalyvavo ir Lietuvos kariai. Ukrainos kariai veikė bataliono kovinės grupės sudėtyje, vadovaujami 54 mechanizuotos pėstininkų brigados štabo. Visas rengimas vykdomas remiantis NATO standartais ir procedūromis.

Tai jau antrasis kartas, kai Kęstučio bataliono kariai moko ir rengia Ukrainos ginkluotąsias pajėgas – 2016 m. 15 bataliono atstovų du mėnesius treniravo Ukrainos sausumo pajėgų 80-osios oro desanto šturmo brigados 1-jo bataliono karius.

Planuojama, toliau mokymo misiją Ukrainoje tęs Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ Karaliaus Mindaugo husarų bataliono instruktoriai.

Lietuvos kariuomenės instruktoriai nuo 2015 m. rugpjūčio mėn. padeda rengti Ukrainos karius. Lietuvos kariai tiesiogiai nedalyvauja kovos veiksmuose ir antiteroristinės operacijos zonose Ukrainoje. 2017 m. liepos 1 d. įsteigta Lietuvos nacionalinė karinė mokymo operacija Ukrainoje, kuriai pagal Seimo suteiktą mandatą Lietuva gali siųsti iki 60 karių. Karinė mokymo operacija Ukrainoje skirta Ukrainos ginkluotųjų pajėgų mokymui.

Lietuvos karinė mokymų operacija apima jau trečius metus vykstantį Lietuvos kariuomenės instruktorių dalyvavimą dvišalėse ir daugiašalėse Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rengimo iniciatyvose. Nuolatinis bendradarbiavimas su Ukraina išlieka vienu svarbiausių Lietuvos užsienio ir saugumo politikos prioritetų: Lietuva remia Ukrainos euroatlantinius siekius, padeda jai įgyvendinti užsibrėžtus kariuomenės artėjimo prie NATO standartų tikslus bei prisideda prie jos gynybinių pajėgumų stiprinimo.