Indija iš Rusijos pirks S-400: susitarimo vertė 5 mlrd. dolerių
Per Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no vi­zi­tą De­ly­je penk­ta­die­nį bu­vo pa­si­ra­šy­tas su­si­ta­ri­mas dėl ze­ni­ti­nių ra­ke­tų komp­lek­so S-400 par­da­vi­mo In­di­jai, pra­ne­šė Krem­liaus at­sto­vas Dmi­tri­jus Pes­ko­vas.

„Taip. (Vizito) užkulisiuose buvo (pasirašytas kontraktas)“, – patvirtino D. Peskovas naujienų agentūrai „Interfax“.

Kaip anksčiau pranešė Kremlius, susitarimo vertė viršija 5 mlrd. dolerių.

Zenitinių raketų sistema S-400 „Triumf“, kurią sukūrė priešlėktuvinės gynybos koncernas „Almaz-Antei“, yra skirta ginti politinius administracinius, ekonominius ir karinius objektus nuo aviacijos, strateginių, sparnuotųjų, taktinių ir operatyvinių taktinių balistinių raketų, taip pat balistinių vidutinio nuotolio raketų smūgių.

S-400 gali smogti taikiniams, esantiems už 400 kilometrų.