Gynybos ministerijos biudžete rado 7 mlrd. svarų „skylę“
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Bend­ruo­me­nių Rū­mų Vals­ty­bės iš­lai­dų kon­tro­lės ko­mi­te­tas penk­ta­die­nį pa­skel­bė at­as­kai­tą, ku­rio­je eks­per­tai at­sklei­dė Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos biu­dže­te ne ma­žiau kaip 7 mlrd. sva­rų (8 mlrd. eu­rų) „sky­lę“, pra­ne­šė bri­tų lai­kraš­tis „The Guar­dian“.

Parlamentarai pažymi, kad Gynybos ministerija „nesugeba apskaičiuoti programų kainos pagal ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo planą“, todėl faktinis finansavimo deficitas iki 2028 metų gali išaugti iki 14,8 mlrd. svarų (16,9 mlrd. eurų).

Ataskaitoje pažymima, kad Gynybos ministerija reikšmingų biudžeto taupymo rodiklių tikėjosi pasiekti be „patikimo plano“ išlaidoms stebėti.

„Mes vis dar skeptiškai vertiname ministerijos pareiškimus, kad ji netrukus suderins visa, ko reikia, su turimomis lėšomis“, – sakoma ataskaitoje, kurią citavo „The Guardian“.

Gynybos ministerija savo ruožtu išreiškė įsitikinimą, kad ginkluotųjų pajėgų aprūpinimo planą šiais metais pavyks įvykdyti neviršijant skirto biudžeto.

Bendruomenių Rūmų komitetas pareikalavo, kad ministerija pateiktų daugiau informacijos apie riziką, susijusią su dideliais projektais, įskaitant amerikietiškų naikintuvų F-35 ir 31 tipo fregatų pirkimą.

„Blogo finansinio planavimo požiūriu Gynybos ministerija ne pirmą kartą kartoja savo klaidas“, – sakė parlamento komiteto pirmininkė Meg Hillier.

„Ministerija paprasčiausiai negali leisti sau visko, kas, pasak jos, jai būtina, o pareigūnams neleistina ir toliau atidėlioti būtinų sprendimų“, – pridūrė ji.