Gynybai – 2 proc. BVP
Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė pa­skir­ti kiek dau­giau nei 21,5 mln. eu­rų Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, kad gy­ny­bos biu­dže­tas šie­met siek­tų 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to.

Skyrus papildomų pinigų, Lietuvos gynybos biudžetas šiemet sieks maždaug 894 mln. eurų.

Seimas spalį leido Vyriausybei pasiskolinti gynybos reikmėms, kad Lietuva šiemet pirmą kartą peržengtų 2 proc. BVP ribą.

To prireikė, nes šiemet išaugus Lietuvos ekonomikos augimo prognozėms gynybos biudžetas galiausiai būtų siekęs 1,96 proc. BVP.

Kitąmet Vyriausybė krašto apsaugai siūlo skirti 2,01 proc. bendrojo vidaus produkto, gynybos biudžetas augtų iki 948 mln. eurų.