Gerai įsižiūrėkite į šiuos revolverius – ar nepastebite nieko keisto?
Re­vol­ve­riai žmo­nes ly­di jau ke­lis am­žius. 1836 me­tais Sa­mue­lis Col­tas už­pa­ten­ta­vo nau­ją re­vol­ve­rio me­cha­niz­mą, ku­ris lė­mė šio ti­po gink­lų po­pu­lia­ru­mą, ta­čiau šau­tu­vų su be­si­su­kan­čio­mis dė­tu­vė­mis bu­vo ir anks­čiau. Skir­tin­gų mo­de­lių re­vol­ve­riai iki šiol yra pa­na­šūs vie­ni į ki­tus, ta­čiau šie, ku­riuos ma­to­te nuo­trau­ko­je, yra ki­to­kie. Ge­rai įsi­žiū­rė­ki­te – ar pa­ste­bi­te, kuo šie gink­lai ypa­tin­gi?

Tai – italų gamintojo „Chiappa Rhino“ sukurti revolveriai. „Chiappa Rhino“, palyginti, yra gana jaunas ginklų gamintojas, įkurtas dar 1958 metais. Itališki ginklai dažnai yra giriami dėl savo konstrukcijos tvirtumo ir kokybės – tokių komplimentų tikriausiai sulaukia ir „Chiappa Rhino“ revolveriai.

Šie ginklai yra pagaminti iš 7075 rūšies aliuminio bloko, o visi vidiniai komponentai yra išpjauti iš plieno. Visus šių ginklų komponentus išpjauna kompiuterizuotos staklės, todėl jie yra nepaprastai tikslūs. Įdomu ir tai, kad gale esantis gaiduko kyšulys iš tiesų nėra gaidukas – kitaip nei tradiciniuose revolveriuose, tai nėra ta pati detalė, kuri ir paleidžia kulką. Nuspaudus gaiduko kyšulį užvedamas tikrasis vidinis gaidukas. Taip gamintojas sumažino judančių detalių masę.

„Chiappa Rhino“ revolveriai yra pakankamai nauji ginklai. Šį dizainą sukūrė Emilio Ghisoni ir Antonio Cudazzo, jis buvo užbaigtas tik 2009 metais. Tai reiškia, kad šie revolveriai turi ir modernių savybių. Pavyzdžiui, žibintuvėlių ir lazerinių taikiklių montavimo taškus. Tačiau sugrįžkime prie nuotraukos – kuo iš tiesų šie revolveriai skiriasi nuo daugelio kitų panašių ginklų?

Jei gerai įsižiūrėjote į nuotrauką, tikriausiai pastebėjote, kad „Chiappa Rhino“ revolveriai turi neįprastą vamzdžio ir dėtuvės konfigūraciją. Nuspaudus gaiduką iššaunama ne viršutinė būgne esanti kulka, o apatinė. Tokią konstrukciją turėjo ir ankstesnis Ghisoni kūrinys „Mateba Autorevolver“, bet kodėl?

Tokia netradicinė revolverio konfigūracija turi vieną didelį privalumą – šūvio linija yra artimesnė šaulio rankai. Daugelyje revolverių vamzdis yra aukščiau už ištiestą šaulio ranką, todėl paleidus šūvį atatranka ginklą verčia aukštyn. „Chiappa Rhino“ revolverių atveju atatranka yra nukreipiama tiesiai į šaulio ranką, todėl ji sugeriama kur kas patogiau, o pats ginklas išlaiko stabilumą ir nesikraipo. „Mateba Autorevolver“, kaip galite nuspėti iš pavadinimo, buvo pusiau automatinis, todėl ginklo padėtis po šūvio buvo labai svarbi. Šaudyti buvo galima kur kas greičiau, nes po kiekvieno šūvio ginklas nepabėgdavo nuo taikinio.

Gali būti, kad pastebėjote ir plokščius dėtuvės šonus. Tai nėra toks jau keistas sprendimas – panašiai atrodo ne vieno modernaus revolverio dėtuvės. Šešiakampio formos dėtuvės mažiau kliūva už drabučių, todėl tokį ginklą patogiau nešiotis.