Estijos premjeras ir NATO vadovas aptarė atsitiktinį raketos paleidimą
Es­ti­jos prem­je­ras Ju­ri Ra­tas ir NA­TO va­do­vas Jen­sas Stol­ten­ber­gas tre­čia­die­nį te­le­fo­nu ap­ta­rė anks­tes­nę die­ną Es­ti­jos oro erd­vė­je įvy­ku­sį in­ci­den­tą, kai Is­pa­ni­jos oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vas „Eu­ro­figh­ter“ per klai­dą pa­lei­do ko­vi­nę ra­ke­tą.

„Pasakiau NATO generaliniam sekretoriui, kad tai yra rimtas incidentas, ir kad mes, estai, suprantama, esame susirūpinę. Ačiū Dievui, kad, mūsų žiniomis, per incidentą niekas nenukentėjo“, – premjero žodžius citavo jo atstovai.

„Paprašiau NATO generalinio sekretoriaus Jenso Stoltenbergo, kad NATO labai rimtai įvertintų vakarykštį incidentą ir greitai išsiaiškintų visas detales. Be abejo, mūsų institucijos prie to prisidės kaip įmanoma“, – nurodė vyriausybės vadovas.

„Generalinis sekretorius patvirtino man, kad NATO ir glaudžiai su oro erdvės patruliavimu susiję sąjungininkai padarys tą patį. NATO oro erdvės patruliavimo misija yra svarbi užtikrinant Estijos ir viso Aljanso saugumą“, – pridūrė jis.

J. Ratas ir J. Stoltenbergas taip pat aptarė liepos mėnesį įvykusio NATO viršūnių susitikimo rezultatus ir priėjo išvadą, kad Aljansui svarbu ir toliau didinti išlaidas gynybai. Estija šiuo metu skiria šiai sričiai daugiau kaip 2 proc. savo bendrojo vidaus produkto.

Apgailestauja dėl incidento

Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles Fernandez trečiadienį kalbėdamasi su Estijos gynybos ministru Juri Luiku sakė, kad labai apgailestauja dėl ankstesnę dieną įvykusio incidento, kai vienas Estijos oro erdvėje patruliavęs Ispanijos naikintuvas „Eurofighter“ atsitiktinai paleido raketą „oras-oras“.

Ispanijos gynybos ministrė Margarita Robles Fernandez.

„Aptarėme incidento aplinkybes ir susitarėme glaudžiai bendradarbiauti, kad surastume raketą ir ištirtume šį incidentą“, – J.Luiko žodžius citavo jo atstovai.

Abu ministrai pabrėžė, kad NATO vykdoma Baltijos šalių oro policijos misija yra labai svarbi užtikrinant Aljanso saugumą, todėl ją būtina tęsti.

Antradienį mokymo misijoje dalyvavęs ispanų „Eurofighter“ atsitiktinai paleido raketą AMRAAM Estijos oro erdvėje, šešių kilometrų aukštyje, bet per incidentą niekas nenukentėjo.

Estijos karinių oro pajėgų vadas pulkininkas Riivo Valge trečiadienį per spaudos konferenciją sakė, kad tikėtina raketos kritimo vieta jau nustatyta.

„Pirmoje dienos pusėje nustatėme tikėtiną raketos kritimo vietą. Netiesioginiai ženklai rodo, kad raketa yra būtent ten; tame rajone dirba Gynybos pajėgų ekspertai“, – sakė kariškis.

„Galime 95 proc. tikimybe sakyti, kad ankstesnę dieną dingusi raketa jau rasta, bet jos svarbios detalės dar neaptiktos“, – pridūrė R. Valgė.

Pasak jo, jau žinoma raketos skrydžio trajektorija ir zona, kur ji tikriausiai sprogo įsirėžusi į žemę.