Estijos gynybos investicijų centras paslydo viešuosiuose pirkimuose
Es­ti­jos vie­šų­jų pir­ki­mų gin­čų spren­di­mo ko­mi­si­ja anu­lia­vo gruo­džio pra­džio­je skelb­tus au­to­ma­ti­nių ko­vi­nių šau­tu­vų pir­ki­mo kon­kur­so re­zul­ta­tus.

Konkurso laimėtoja buvo paskelbta JAV gamintoja „Lewis Machine & Tool Company“. Jo rezultatai anuliuoti kitos konkurso dalyvės – „Sig Sauer“ – pretenzijas pripažinus pagrįstomis.

Galutiniame konkurso etape taip pat dalyvavo „Heckler & Koch“ ir „Patriot Ordnance Factory“.

Estijos gynybos investicijų centras planavo artimiausiais mėnesiais su „Lewis Machine & Tool Company“ pasirašyti sutartį, pagal kurią 2019–2021 metais būtų įsigyta 16 tūkst. kovinių automatinių šautuvų ir papildomos įrangos jiems už 22 mln. eurų. Sutartyje galėjo būti numatytos galimybės iki 2026 metų įsigyti daugiau šių ginklų.

Konkurso rezultatus užginčijusios Šveicarijos ginklų gamintojos įmonės Jungtinėse Valstijose „Sig Sauer“ pareiškime buvo nurodyti 26 tikėtini konkurso sąlygų pažeidimai.

„Lewis Machine & Tool Company“ gali tokį Viešųjų pirkimų ginčų sprendimo komisijos sprendimą per 14 dienų apskųsti administraciniame teisme.

Estijos gynybos investicijų centras neatmeta galimybės skelbti pakartotiną konkursą.