ESA palydovai „Patriot“ raketų sistemas netyčia žemėlapyje pažymi dideliu X
Ka­ry­bo­je slap­tu­mas yra la­bai svar­bus. Gink­lų vie­tos ne­de­ra iš­duo­ti prieš­ui. Slap­tu­mas ga­li tap­ti skir­tu­mu tarp efek­ty­vios ir ne­efek­ty­vios ope­ra­ci­jos, ta­čiau JAV pa­ga­min­tos „Pa­triot“ ra­ke­tų sis­te­mos ne­no­rė­da­mos iš­duo­da sa­vo vie­tą. Geoin­for­ma­ci­jos en­tu­zias­tai pa­ste­bė­jo, kad ESA „Sen­ti­nel-1“ pa­ly­do­vai, skir­ti miš­kams, van­de­ny­nams ir mies­tams ty­ri­nė­ti, ik­su pa­žy­mi „Pa­triot“ bu­vi­mo vie­tą. Kaip tai įma­no­ma?

Geoinformacijos entuziastas Harelas Danas mėgsta palydovų suteikiamą informaciją apie mūsų planetą. Europos kosmoso agentūros „Sentinel-1“ palydovai Danui labai praverčia. Ši palydovų pora naudoja sintetinės diafragmos radarą. Ši technologija leidžia matyti kiaurai debesis ir tam tikrose situacijose veikia kur kas geriau nei optiniai radarai. „Sentinel-1“ sistema naudojama įvairiems tikslams – stebimi vandenynai, miškai, gamtinių resursų naudojimas, katastrofų padariniai. Viešai prieinamus „Sentinel-1“ duomenis naudoja ir miestų planuotojai, atsinaujinančios energetikos ekspertai ir kitų sričių specialistai. Aišku, ir Danas.

Analizuodamas „Sentinel-1“ pateikiamus duomenis Danas pastebėjo įdomių detalių – palydovų radarus kažkas keistai veikia. Tas kažkas žemėlapyje pažymimas neryškia X raide – ne simboliu, o defektu radaro pateikiamame vaizde. Danas susidomėjo šiais keistais taškais ir greitai išsiaiškino, kad po jais – „Patriot“ raketų sistemos. Pažymėtos žemėlapyje tarsi taikiniai ar lobis.

„Patriot“ sistemos naudoja AN/MPQ-53/65 radarus. Jie slypi pačioje sistemos širdyje ir kuria matomus trikdžius palydovų piešiamame žemėlapyje. Šios žymės nėra ryškios – tarsi dideli blankūs iksai. Tačiau jei juos pastebėjo Danas, juos pastebėti gali ir kiti. Dar daugiau – to paties dažnio radarus naudoja ir kita technika, kuri taip pat gali būti pastebėta.

Nors Danas to dar nespėjo patikrinti, jis mano, kad „Sentinel-1“ žemėlapyje pavyktų aptikti ir Kinijos bei Rusijos radarus. Tačiau ar šios šalys turėtų sunerimti?

Dėl „Sentinel-1“ – tikrai ne. Danas ilgai ir nuobodžiai žvalgėsi po šiuos žemėlapius, kol kažką pastebėjo. Trikdžių juose yra ir daugiau, todėl efektyviai panaudoti šiuos duomenis žvalgybai vargu ar pavyktų. Tačiau specialiai šiai funkcijai skirti radarai su sintetinėmis diafragmomis galėtų būti kur kas geresni. Prie to pridėkite kokią nors dirbtinio intelekto sistemą ir radarai žemėlapyje bus sužymėti ryškiai ir patikimai. Grėsmė yra ne tik reali, bet ir žinoma, todėl tikėtina, kad jai jau kuriami priešnuodžiai.