ES skirs 500 mln. eurų gynybos projektams
Eu­ro­pos Są­jun­ga an­tra­die­nį pa­skel­bė ski­rian­ti 500 mln. eu­rų bend­ram gy­ny­bos pa­jė­gu­mų vys­ty­mui 2019–2020 me­tais, įskai­tant „eu­rod­ro­no“ kū­ri­mą.

Europos Komisija nurodė, kad šiam siūlomam dronų projektui skiriama 100 mln. eurų, ES siekiant mažinti savo priklausomybę nuo JAV technologijų.

Briuselis intensyvina pastangas racionalizuoti Europos išlaidas naujai karinei įrangai, kad ji būtų rentabilesnė.

„Su šiomis ES investicijomis, kurias skelbiame šiandien, pereiname nuo idėjų prie konkrečių projektų, stipriname mūsų gynybos pramonės konkurencingumą“, – sakė pramonės komisarė Elzbieta Bienkowska.

Europos Komisija netrukus pakvies teikti pasiūlymus projektams penkiose prioritetinėse srityse. Daugiau kaip 180 mln. eurų siūloma žvalgybai, saugiai komunikacijai, kibernetinei gynybai, o 5,7 mln. eurų – gynybos technologijoms pasitelkiant dirbtinį intelektą.

Be to, Europos Komisija paskelbė kvietimus teikti pasiūlymus pagal parengiamuosius gynybos srities mokslinių tyrimų veiksmus – 25 mln. EUR bus skirta moksliniams tyrimams elektromagnetinio spektro valdymo ir būsimų ardomųjų gynybos technologijų srityse. Šios dvi sritys įvardytos kaip gyvybiškai svarbios ilgalaikiam Europos technologiniam pranašumui ir nepriklausomumui išsaugoti.

„Bendradarbiavimas gynybos srityje yra vienintelis būdas apsaugoti ir ginti europiečius vis nestabilesniame pasaulyje“, – sakė Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas.

„Bendri projektai materializuojasi. Europos gynyba vyksta“, – pridūrė jis.

2018 metų birželį Europos Komisija pasiūlė 2021–2027 metų ES finansavimo laikotarpiu sukurti visavertį Europos gynybos fondą, kuriam būtų skirta 13 mlrd. eurų. Dėl šio fondo veiklos ES taps viena iš didžiausių investuotojų į gynybos srities mokslinius tyrimus ir technologijas Europoje.